c S
Ministrstvo glede NLB: V prihodnjem mesecu pričakujemo intenzivne pogovore s komisijo 26.01.2018 13:34 Ljubljana, 26. januarja (STA) - Slovenija je od Evropske komisije prejela odločitev glede prošnje za spremembo zavez za NLB. "Pomembno je, da sprožitev poglobljene preiskave ne prejudicira njenega izida in da se odpirajo nove priložnosti, da se najde ustrezna rešitev," so ocenili v finančnem ministrstvu in napovedali, da s komisijo sedaj pričakujejo intenzivne pogovore.

Komisija je danes državo obvestila, da začenja poglobljeno preiskavo o zadostnosti slovenskega predloga. Ministrstvo je ponovilo, da gre "za povsem običajen postopek, vezan na neizpolnjevanje zavez, danih v okviru odobritve državnih pomoči". Država namreč do konca minulega leta ni izpolnila prodajne zaveze in ni imenovala zaupnika za prodajo balkanskih hčerinskih družb NLB.

"Slovenija ima mesec dni časa, da se uradno odzove na današnji odgovor komisije. V prihodnjem mesecu z njo pričakujemo intenzivne pogovore," so zapisali. Odgovor bodo natančno preučili, predvsem v delu, ko se Evropska komisija opredeljuje glede zadostnosti slovenskih predlogov. V najkrajšem možnem času bodo o vsebini odgovora poročali vladi, ki bo morala zelo hitro sprejeti usmeritve za nadaljnje pogovore s komisijo.

S komisijo pa nameravajo imeti zelo intenziven dialog s ciljem, da bo uradni odgovor Slovenije, ki ga mora pripraviti v enem mesecu, "v čim večji meri naslovil dvome, ki jih izraža komisija in da bo postopek preiskave prekinjen". A vsake morebitne dodatne spremembe dokončnega besedila kataloga zavez za NLB bo ministrstvo vladi predložilo v ponovno soglasje, so dodali.

Ministrstvo ugotavlja, da ima komisija dvome v zadostnost slovenskega predloga. "Glede na znano stališče komisije, da je z vidika vzdržnosti uspešnega poslovanja banke nujna njena čimprejšnja privatizacija, nas zadržan odziv na predlog odloga prodaje ne preseneča. V okviru analize odgovora Evropske komisije bo potreben ponovni premislek o ravnotežju med učinki odložene prodaje in posledicah izravnalnih ukrepov," so navedli.

Slovenija je uradno prošnjo za namen odprtja postopka presoje dovoljene državne pomoči banki vložila 21. decembra. Ta je vsebovala predlog, da se prodajni postopek za NLB začne še letos in konča najkasneje do konca leta 2019. Dokler se lastniški delež države ne zmanjša na največ 25 odstotkov plus eno delnico, bo s 100-odstotnim deležem upravljal neodvisni upravljavski zaupnik, izbran na mednarodnem javnem razpisu.

Glede upravljavskega zaupnika so danes zapisali, da dokler Slovenija nima odziva na ta predlog, ne bo začela s postopkom njegovega imenovanja.

Ključni cilji vlade ostajajo ohranitev kontrolnega deleža v NLB v višini 25 odstotkov in ene delnice, izvedba privatizacije po tržnih pogojih, ki bodo omogočili maksimalno povrnitev davkoplačevalskih sredstev, ter ohranitev banke kot pomembne regionalne finančne institucije, so spomnili.