c S
Ministrstvo išče civilne nadzornike projekta drugi tir 26.01.2018 12:48 Ljubljana, 26. januarja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo javni poziv za posredovanje predlogov za člane projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir Divača-Koper. Ta se ustanavlja z namenom, da se strokovna in druga zainteresirana javnost seznani s potekom projekta in da se okrepi zaupanje javnosti v njegovo izvedbo.

Zainteresirana društva in druge organizacije civilne družbe lahko v 20 dneh predlagajo svoje predstavnike za člane projektnega sveta, ki bo bdel nad potekom izvajanja projekta in tako prispeval k okrepitvi zaupanja javnosti v "zakonito, ekonomično in transparentno izvedbo projekta", so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu.

Projektni svet, ki ga je ustanovila vlada in ni predviden z zakonom o drugem tiru, sestavlja devet članov, vključno s predsednikom, mandat članov pa je devetletni. Enega predstavnika imenuje vlada na predlog ministra za infrastrukturo, osem članov pa imenujejo na predlog društev in drugih organizacij civilne družbe.

Projektni svet bo oblikoval svoja mnenja in stališča, ki jih bo poslal v seznanitev vladi. Vsak član sveta bo imel pravico do oblikovanja ločenega mnenja. Najmanj dvakrat letno bo svet predložil vladi svoje mnenje o poteku projekta in ga objavil na svoji spletni strani.

Člani projektnega sveta bodo pristojni za obravnavo investicijskega programa projekta, letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo projekta, obravnavo druge dokumentacije, ki je podlaga za pomembnejše odločitve investitorja v zvezi s projektom, drugih vprašanj, povezanih z izvajanjem projekta, za spremljanje izvajanja projekta ter seznanjanje strokovne in druge zainteresirane javnosti s potekom projekta.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je že pred časom izrazil pričakovanje, da bi ustanovna seja projektnega sveta potekala v februarju.

Civilni nadzor nad projektom pomeni pravico članov projektnega sveta do seznanitve s podatki in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje nezavezujočih mnenj in priporočil, ne pomeni pa sprejemanja odločitev v zvezi s projektom ali sodelovanja pri sprejemanju odločitev, poudarjajo na ministrstvu.

Člani sveta so, poudarjajo na ministrstvu, dolžni v skladu z zakonom varovati poslovno tajnost dokumentov, ki jih obravnavajo. Za kršitev te obveznosti so v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorni. Vso potrebno dokumentacijo za delo projektnega sveta bo zagotovilo ministrstvo za infrastrukturo.