c S
Skupščina Cinkarne Celje o nakupu lastnih delnic 27. februarja 26.01.2018 09:57 Celje, 26. januarja (STA) - Delničarji Cinkarne Celje bodo o predlogu malih delničarjev, da bi upravo pooblastili za pridobivanje lastnih delnic, odločali 27. februarja. Mali delničarji želijo s tem stabilizirati lastniško strukturo, ki je po njihovem mnenju sedaj nestabilna in vnaša v poslovni model družbe določeno negotovost.

Največji lastnik Cinkarne je Modra zavarovalnica z 20-odstotnim deležem, sledita ji Družba za upravljanje terjatev bank s 14,48-odstotnim deležem in Slovenski državni holding, ki ima v lasti 11,41 odstotka delnic družbe. Cinkarna je uvrščena na seznam državnih naložb za prodajo, ki ga je julija 2013 sprejel DZ. Poskus prodaje je zaradi odprtih okoljskih vprašanj prvič padel v vodo leta 2015, drugič sredi lanskega leta.

Mali delničarji so ocenili, da se "zaradi nizkega vrednotenja družbe pogosto pojavljajo pobude, ki stremijo k kratkoročnemu ustvarjanju zaslužkov za delničarje, zanemarja pa se druge deležnike in pozablja na razvoj Cinkarne". Zato predlagajo, da bi družba lahko odkupila največ 81.462 delnic, pri čemer njihovo skupno število, ki jih ima v lasti, ne bi smelo preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala, je razvidno iz sklica skupščine.

Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic bi veljalo do 1. maja. Ta bi delnice lahko kupovala na borzi ali zunaj nje. Nakupna cena delnic pri tem ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti, pa tudi ne višja od 230 evrov na delnico. Po podatkih s spletne strani Cinkarne je knjigovodska vrednost delnice konec leta 2016 dosegla 179,20 evra, na Ljubljanski borzi pa je bila delnica družbe v četrtek vredna 224 evrov.

"Odkup lastnih delnic bi zmanjšal negotovost glede prihodnjega lastništva in predvsem razvoja Cinkarne, hkrati pa bi družba optimizirala kapitalsko strukturo in tako povečala vrednost lastnikov," so zapisali predlagatelji. Ker je predlog v korist vseh delničarjev, si nadejajo podpore, so še navedli mali delničarji, ki bi s tem družbo tudi zaščitili pred morebitnim prevzemom po prenizki ceni.