c S
Bruselj v dveh zadevah znova opominja Slovenijo 26.01.2018 08:47 Bruselj, 25. januarja (STA) - Evropska komisija je Sloveniji izrekla drugi opomin, ker zakonodaje ni v celoti uskladila z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb in spremenjeno direktivo o trgih finančnih instrumentov. Slovenija ima zdaj dva meseca časa, da priglasi prenos v nacionalno zakonodajo, sicer lahko komisija proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

V skladu z direktivo o energetski učinkovitosti stavb morajo države članice določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo zagotoviti, da so vse stavbe od leta 2021 skoraj ničenergijske.

Po oceni komisije vse zahteve v Sloveniji niso bile izpolnjene, še posebej ker se po nacionalni zakonodaji še ne zahteva prikaza energijskih izkaznic v vseh stavbah, v katerih se pogosto zadržuje javnost, so sporočili iz Bruslja.

Kot so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, bo Slovenija svojo zakonodajo z evropsko direktivo predvidoma uskladila v prvi polovici letošnjega leta. Izpostavili so, da je proces terjal veliko usklajevanj. "Vsa soglasja drugih ministrstev bomo predvidoma prejeli do konca tedna, nato pa dopolnili gradivo, ki ga bo obravnavala vlada, nato pa še državni zbor," so pojasnili za STA.

Ob tem je komisija Slovenijo skupaj z Bolgarijo, Grčijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Španijo in Švedsko danes pozvala tudi, naj v svojih nacionalnih zakonodajnih okvirih v celoti začnejo izvajati revidirano direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), ki je skupaj s spremljajočo uredbo na ravni celotne unije začela veljati 3. januarja.

Ta nova pravila naj bi na podlagi naukov minule krize s ciljem krepitve finančne stabilnosti izboljšala delovanje finančnih trgov v smeri večje preglednosti, učinkovitosti in odpornosti ter okrepila varstvo vlagateljev.

Čeprav je bil prvotni rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo podaljšan za eno leto na 3. julij lani, omenjene članice tega niso storile oziroma so to storile le delno.

Novi zakon o trgu finančnih instrumentov je sicer tik pred sprejetjem na vladi. Kot so za STA nedavno pojasnili na finančnem ministrstvu, je priprava potrebnih zakonodajnih sprememb presegla načrtovani obseg in časovni okvir, saj je področje, ki ga bo novi zakon urejal, občutno širše od prvotnih predvidevanj. Poleg omenjene direktive bo zakon tako v pravni red prenesel med drugim še nekatere druge akte.

Slovenija ima sicer na voljo dva meseca, da izpolni svoje obveznosti po obeh direktivah, sicer se lahko komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

V danes objavljenem rednem mesečnem svežnju odločitev komisije o neustreznem izpolnjevanju obveznosti iz zakonodaje EU je sicer 21 prvih opominov, 67 drugih opominov in osem napotitev za začetek postopkov pred Sodiščem EU. Poleg tega so v Bruslju danes zaključili 86 primerov, v katerih so članice v sodelovanju s komisijo rešile problem in zagotovile spoštovanje prava.