c S
Gen energija kljub slabim hidrološkim razmeram lani z dobrima milijardama prometa 26.01.2018 07:36 Brestanica, 25. januarja (STA) - Krška Gen energija, ki med drugimi energetskimi družbami upravlja slovensko polovico krške nuklearke, je v skupini ob slabih hidroloških razmerah lani ustvarila več kot dve milijardi evrov prometa in 28 milijonov evrov čistega dobička. Matična družba je ob približno 160 milijonih evrov prometa ustvarila približno 18 milijonov evrov čistega dobička.

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je na današnjem srečanju z novinarji povedal, da je za skupino Gen uspešno, a zahtevno poslovno leto.

Proizvodnja elektrarn v skupini je bila zaradi težavnih hidroloških razmer sicer nekoliko nižja od načrtovane, k dobremu letnemu izidu pa je v letu brez remonta izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško (Nek). Ob tej se je zlasti v zahtevnih energetskih razmerah ob začetku preteklega leta z zanesljivostjo zagonov izkazala Termoelektrarna Brestanica (TEB), ki je v ključnih trenutkih pomembno prispevala k stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema.

Cene električne energije so bile lani še vedno nizke. Dodatno je razmere zaostrila dolgotrajna suša in posledično slabe hidrološke razmere, zabeležili so tudi dva krajša izpada Neka.

Skupna proizvodnja elektrarn v skupini je bila lani za približno dva odstotka nižja od načrtovane. Kljub temu pa so z dobro koordinacijo, s procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo uspeli obvladovati tveganja in so s prihodki in z dobičkom presegli načrte.

Skupina je izvedla vrsto velikih naložb v skupni vrednosti 80 milijonov evrov. Septembra so zagnali novozgrajeno hidroelektrarno (HE) Brežice ter v centru vodenja skupine Gen prevzeli daljinsko upravljanje HE Krško.

V TEB zdaj končujejo naložbo v novi plinski blok. Decembra lani so izvedli njegovo prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, po tehničnem pregledu, predvidoma februarja, bodo začeli poskusno obratovanje. V Neku so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve zaradi dolvodne HE Brežice in nadaljevali z varnostno nadgradnjo.

Med načrti je Novšak navedel, da skupino Gen in družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi po gradnji HE Brežice čaka še gradnja zadnje HE v spodnjesavski verigi, HE Mokrice.

Zanjo načrtujejo čimprejšnjo pridobitev vseh soglasij in dovoljenj, izvedbo potrebnih razpisov in drugih pripravljalnih dejavnosti. Kmalu pričakujejo okoljevarstveno soglasje, objavili so razpis za projektiranje in dodatne geološke raziskave. Pripravljajo tudi naložbeni program.

Aprila načrtujejo redni remont Neka z vrsto varnostnih nadgradenj, med drugimi izgradnjo pomožne komandne sobe, posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjavo vzbujevalnika glavnega električnega generatorja.

Konec leta pričakujejo odločitev o gradnji morebitnega drugega novega plinskega bloka TEB, pri čemer bodo odločitev narekovali tržni pogoji oz. "pogodbe o dolgoročni oskrbi z viri za terciarno regulacijo in stanje starih turbin".

V Gen energiji opozarjajo tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka Nek, ki bi ga, kot je še poudaril Novšak, potrebovali že zdaj, in ne čez deset let.

Gen energija, krovna družba skupine Gen, je v celoti v državni lasti. Ob matični skupino sestavlja še pet neposredno povezanih družb - Nek, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi, TEB ter Gen-I - in 22 posredno povezanih družb.

Skupina je s svojimi proizvodnimi podjetji prisotna v vsem slovenskem prostoru, s podjetji za trženje in prodajo električne energije pa v 22 državah srednje in vzhodne Evrope.

V matični družbi je zaposlenih 58 in v vsej skupini skupaj 1300 ljudi. V skupini letos načrtujejo do 50 novih zaposlitev in pomlajevanje kadra.