c S
Za študentske inovativne projekte za družbeno korist razdelili več kot milijon evrov 25.01.2018 15:24 Ljubljana, 25. januarja (STA) - V okviru javnega razpisa za projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - študentske inovativne projekte za družbeno korist so 61 izbranim projektom skupno podelili več kot milijon evrov sredstev, so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Javni razpis je 1. oktobra objavil javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, sofinancirata pa ga ministrstvo za izobraževanje ter EU iz Evropskega socialnega sklada. Vloge so zbirali do vključno 25. oktobra.

Razpis je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. S tem želijo mladim omogočiti pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj med izobraževanjem in povečati njihove možnosti za lažji prehod iz študija na področje dela. Strokovne delavce iz lokalnega oziroma regionalnega okolja pa želijo usposobiti za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega in regionalnega okolja v prihodnje.

Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam okolja, na različna področja družbenega delovanja in za različne ciljne skupine prebivalstva. Kot so zapisali, z izvajanjem projektnih aktivnosti po razpisu na ministrstvu nadaljujejo primere dobrih praks povezovanja visokošolskega sistema z okoljem oz. z negospodarskim in neprofitnim sektorjem.

Na razpis je sicer prispelo 18 vlog oziroma 136 projektov javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije v skupni višini 2,3 milijona evrov. Za študijsko leto 2017/2018 je bilo izbranih 61 projektov in podeljenih več kot milijon evrov sredstev.

Rezultati razpisa so dostopni na spletni strani javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.