c S
Uprava: Izdelki iz obrata MDK tako varni kot v povprečju ostali 25.01.2018 15:19 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Inšpekcija v obratu Mesnin dežele Kranjske (MDK) v Ljubljani ni našla tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu. "Ti izdelki, ki so do zaprtja obrata šli iz MDK, so tako varni, kot so v povprečju ostali izdelki na trgu," je za STA dejala direktorica inšpekcije Andreja Bizjak. Obrat so namreč zaprli zaradi nezadostnega obvladovanja procesov.

"Za živila na trgu, tako MDK kot drugih proizvajalcev, tudi tujih, ni mogoče reči, da so 100-odstotno varni, ker 100-odstotne varnosti ni," je poudarila direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Bizjakova.

Čeprav v primeru MDK niso našli tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, pa je v obratu stanje, zaradi katerega ne morejo dovoliti, da se proizvodnja nadaljuje. "Izražanja tega, da se dajo na trg varni izdelki, je obvladovanje procesa. Mi smo v MDK ugotovili, da se ti procesi ne obvladujejo dovolj," je dejala in dodala, da varnost temelji na dobrih notranjih kontrolah.

Če bi našli izdelek, ki ne bi bil varen za potrošnike, da bi bila npr. presežna mikrobiološka vrednost ali kaj podobnega, se sicer takoj odločijo za umik ali odpoklic izdelka, kar tudi javno objavijo.

Obrat MDK so se odločili začasno, za en mesec, zapreti zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov.

Inšpekcija je MDK zaradi omenjenih razlogov izdala 11 ureditvenih odločb, od tega so trikrat zaprli posamezne prostore obrata, pralnico prevoznih sredstev, črevarno, vamparno, prepovedali so tudi uporabo prostorov in opremo pri proizvodnji poltrajnih izdelkov.

Ker je bilo nepravilnosti preveč in nosilec dejavnosti ni reagiral popolno (sprejemal je namreč ukrepe za začasno izboljšanje, ne pa trajnih), so se odločili za ta skrajni ukrep zaprtja obrata.

Bizjakova je ob tem pojasnila, da so podobno velike obrate zapirali v obdobju sprejemanja evropskega pravnega reda in do konca prehodnega obdobja, do leta 2006, potem pa tako drastičnih ukrepov pri tako velikih proizvodnih obratih ni bilo. Obrat MDK je največji, ki so ga zaprli v zadnjem letu, so pa zaprli več deset manjših obratov, kot so npr. restavracije.

MDK so sicer že pred zaprtjem obrata prepovedali uporabo večjih količin mesa, ker npr. ni bilo sledljivosti ali vzdrževanja temperaturnega režima. A so to korekcije, ki se zgodijo, še preden živilo doseže potrošnika oz. se prepovedano meso ni uporabilo.

"Slovenski živilsko-predelovalni obrati so solidni, če ne zelo dobri. Ta pa je doživel zdrs, ki ga nismo mogli več tolerirati. Zdrs se je zgodil zaradi odsotnosti upravljanja obrata. V zadnjem letu in pol je bil izvršni direktor odstoten zaradi bolniške in ni bilo nikogar, ki bi ga nadomestil," je pojasnila Bizjakova.

Na dogajanje se je po današnji seji vlade odzval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. "Sistem nadzora je pri nas bolj čvrst kot drugod po EU. Imamo več inšpektorjev, vrši se več preiskav, velika pa je odgovornost tistih, ki hrano proizvajajo," je poudaril minister, ki osebno zaupa slovenski hrani. "Ker vem, da je kontrola večja in da slovenska proizvodnja hrane izvira iz tradicije, ki je zelo dobra."

Obrat MDK se po enem mesecu zaprtja, za kolikor je izdana odločba, ne odprte avtomatsko, ampak inšpekcija znova preveri vse prostore in opremo ter dokumentacijo notranjih kontrol. Če bo vse urejeno v skladu s predpisi, se bo obrat odprl, v nasprotnem pa se zaprtje podaljša, kršitelja pa lahko doleti tudi denarna sankcija, je še pojasnila Bizjakova.