c S
Zorman pri sprejemanju novele zakona o igrah na srečo računa na široko podporo 25.01.2018 14:14 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Poslanec SMC Branko Zorman, ki je v obravnavo v DZ samostojno vložil predlog novele zakona o igrah na srečo, s katero bi uredili področje prirejanja športnih stav, pravi, da ima pri tem široko podporo. "Imam tudi veliko podporo deležnikov v športu, torej organizacij, ki financirajo šport in invalide, ter nekaterih športnih zvez," je dejal.

Predlog novele zakona je, kot je dejal na današnji novinarski konferenci, v skladu z usmeritvami EU in prakso primerljivih držav. Predlog novele zakona po njegovih besedah sledi tudi odločitvam slovenskih sodišč in zadnjim odločitvam Sodišča EU.

Monopolna ureditev na področju športnih stav je v neskladju z evropskim pravnim redom, ker pomeni nedovoljeno zaščito zasebnega ponudnika ter onemogoča učinkovito pobiranje dajatev, je spomnil. Ob tem pa je monopolni položaj Športne loterije le "umeten", saj slovenski rezidenti sklepajo stave večinoma pri tujih spletnih prirediteljih, s tem pa se ta finančna sredstva ne stekajo v slovenski finančni in davčni sistem, ti potrošniki pa tudi niso ustrezno zaščiteni.

S spremembami zakonodaje bi tudi tuji organizatorji športnih stav začeli plačevati koncesijske dajatve, ki bi pomenile nov, dodaten vir sredstev za financiranje športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij ter prinašali davke v državni proračun.

"Doslej država ni imela posluha za ureditev tega področja, zato sem se odločil, da to storim sam," je dejal. Takšen zakon po njegovem mnenju sicer ne sme biti "strankarski ali koalicijski, saj gre za šport, ki ni ne levi ne desni". Verjame, da bo predlog novele zakona sprejet še v tem mandatu, saj da ima zelo široko podporo tudi znotraj DZ.

Predlagane spremembe zakona se sicer načrtno dotikajo samo področja športnih stav, ne pa, kot je zaslediti v medijih, tudi vprašanja privatizacije igralnic. "Niti z enim členom se ne dotikamo ureditve, da mora biti država večinski lastnik igralnic," je poudaril Zorman.

Predlog novele zakona sicer ni bil usklajen s finančnim ministrstvom, kjer so za STA pojasnili, da pripravljajo predlog mnenja vlade na vloženi predlog, ki ga nameravajo še medresorsko uskladiti.

"Pri pripravi mnenja bomo izhajali iz izhodišč in ciljev, ki smo jih zasledovali pri pripravi dosedanjih predlogov za spremembe zakona, to je zlasti cilja uskladitve pravne ureditve prirejanja iger na srečo s pravnim redom EU ob upoštevanju sodne prakse Sodišča EU, odprave administrativnih ovir in povečanja ravni zaščite potrošnikov ter cilja, da se s spremembami zakona ne zmanjšajo prihodkov iz davkov in koncesijskih dajatev," so navedli.

Eno od ključnih vprašanj, ki so jih na ministrstvu želeli urediti s svojim predlogo spremembe zakona, ki pa ni bil sprejet, je bilo prav področje športnih stav.

Po mnenju ministrstva za finance in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bi ohranitev monopolne ureditve še naprej zagotavljala stabilno financiranje športnih in invalidskih fundacij. "Koalicija ni mogla doseči soglasja glede ureditve tega ključnega področja, zato je bila lani sprejeta odločitev, da se postopek sprejema novele zakona v tem mandatu ne nadaljuje," so dodali.