c S
Slovenija se po Erjavčevih besedah zaveda demografskih sprememb, v OECD pozvali k ukrepom 25.01.2018 13:00 Brdo pri Kranju, 25. januarja (STA) - Slovenija se zaveda demografskih sprememb in je na tem področju zelo aktivna, je na odprtju konference o politikah za enakost pri staranju dejal minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Vodja kabineta generalnega sekretarja OECD Gabriela Ramos pa je posvarila pred posledicami, če se države ne bodo pravočasno soočile s staranjem prebivalstva.

Z demografskimi spremembami se je treba po Erjavčevih besedah soočiti na različnih področjih, tako na področju izobraževanja kot tudi na področju zdravstva in trga dela. V Sloveniji se prebivalstvo še hitreje stara kot v drugih članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in država je že sprejela nekatere ukrepe, vendar bo morala z njimi nadaljevati, je poudaril na današnjem odprtju dvodnevne konference o politikah za enakost pri staranju, ki jo na Brdu pri Kranju organizirata vlada in OECD.

Spomnil je, da je vlada julija lani sprejela strategijo dolgožive družbe. Ta podaja okvir za usmeritve potrebnih sprememb v štirih sklopih, ki so zaposlenost oz. delovna aktivnost, zdravo in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo in oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenju.

Za blaginjo vseh generacij je po njegovih besedah nujno graditi medgeneracijsko sodelovanje, kar poudarja tudi strategija. Dokument je pripravljen v skladu z drugimi mednarodnimi dokumenti s tega področja in bo po njegovi oceni zanimiv tudi za sodelujoče na tokratni konferenci.

Vodja kabineta generalnega sekretarja OECD Gabriela Ramos je opozorila na posledice neenakosti pri posamezniku na različnih področjih, ki so vidne od otroštva do starosti. Revni otroci imajo več težav pri šolanju, kasneje se soočajo z več zdravstvenimi težavami, na trgu dela se slabše znajdejo in tudi na starost bodo verjetno živeli slabše od ljudi z boljšim materialnim položajem, je dejala.

OECD po njenih besedah opozarja, da je treba s politikami, ki bodo naslovile to problematiko, začeti čim prej. Vseživljenjsko učenje more vključiti vse, ne le premožnejše. Prav tako mora pokojninski sistem zajeti vse, tudi tiste, ki so bili v času aktivnega življenja zaposleni v neformalnih oblikah. Ko se bodo ljudje upokojili, bo prepozno za reševanje problema, je posvarila.

"Ne moremo nadaljevati tako kot do zdaj. Ne smemo si več zatiskati oči pred problemi, ki jih prinaša staranje prebivalstva," je opozorila. A za ustrezne rešitve je po njenih besedah potreben socialni dialog.

Na konferenci na Brdu pri Kranju izhajajo iz dela OECD, ki stremi k oblikovanju politik za preprečevanje neenakosti v času staranja. Sodelujejo ministri in državni sekretarji za zaposlovanje, zdravje in izobraževanje iz držav članic OECD ter strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij.

V dveh dneh bodo razpravljali o temah, ki se nanašajo na kakovostno izobraževanje skozi celotno življenje, na zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva, na posledice prekinitve karierne poti na dohodek z vidika enakosti spolov ter na zagotavljanje udeležbe starejših delavcev na trgu dela.