c S
Z novelo zakona o štipendiranju do samodejnega podaljšanja štipendije 25.01.2018 11:34 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Vlada pošilja predlog novele zakona o štipendiranju v obravnavo v DZ. Predlog novele so pripravili zaradi sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je je odpravil vsakoletno vlogo za letne pravice in uvedel avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto samodejno podaljšal pravico do štipendije, če bo do nje upravičen.

Zaradi uskladitve s temi spremembami in hkrati tudi zaradi poenostavitve postopkov pri drugih štipendijah so pripravili novelo, ki bo na eni strani odpravila administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila dodeljevalce štipendij, je vlada zapisala na omrežju Tumblr.

Tako so ključne spremembe novele, da mora štipendist oddati vlogo za državno štipendijo samo prvič, potem bo preverjanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije in dodatkov do zaključka izobraževanja na eni ravni potekalo samodejno.

Državna in Zoisova štipendija se ne bosta dodeljevali za točno določen izobraževalni program, ampak za raven izobrazbe. Posledično štipendist za spremembo izobraževalnega programa ne bo potreboval predhodnega soglasja štipenditorja in bo štipendijo prejemal, če bo naslednje leto vpisan v višji letnik ne glede na to, ali bo vpisan v isti izobraževalni program.

Dodatek za uspeh bo vezan samo na povprečno oceno in ne več v odvisnosti od kreditnih točk. Pri dodatku za bivanje se bo presojalo izpolnjevanje pogojev samo ob prvi vlogi, pozneje pa ob spremembi začasnega prebivališča.

Poleg tega bo pri kadrovskih štipendijah možno nadaljevanje izobraževanja iz prve na drugo bolonjsko stopnjo, daljši bo rok za zaposlitev štipendista. Če se štipendist v naslednje šolsko oz. študijsko leto ne bo vpisal v višji letnik, mu bo štipendija avtomatično mirovala, po enem letu pa se bo preverilo, ali je napredoval v višji letnik.

Če štipendist ne bo diplomiral oz. magistriral v roku, bo vračal štipendijo samo za zadnji letnik. Štipendije pa ne bo treba vračati štipendistom, ki iz opravičljivih razlogov niso uspešno zaključili letnika.