c S
Sofinanciranje urejanja poslovnih con odobreno 15 projektom 25.01.2018 10:09 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Na razpis gospodarskega ministrstva za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 je pravočasno prispelo 19 vlog, sredstva pa so odobrili 15 projektom v 14 občinah. Te bodo za infrastrukturno ureditev poslovnih con skupaj prejele 11,01 milijona evrov. Razpisanih je bilo sicer 15 milijonov evrov.

Na razpisu je bilo za občine iz Vzhodne kohezijske regije na voljo 10,50 milijona evrov, iz Zahodne kohezijske regije pa 4,50 milijona evrov, so v današnjem sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Štiri odobrene vloge odpadejo na Zahodno kohezijsko regijo, skupni znesek odobrenih sredstev je 1,71 milijona evrov. Sredstva so dobile občine Ajdovščina (za drugo fazo poslovne cone pod železnico), Miren-Kostanjevica (za komunalno ureditev obrtne cone Bilje 2), Divača (za komunalno opremljanje poslovne cone Risnik) in Železniki (za ekonomsko-poslovno cono Alples).

Ostalih 11 odobrenih vlog je iz Vzhodne kohezijske regije, zanje je bilo dodeljenih skupno 9,30 milijona evrov. Sredstva bodo dobile občine Šentjernej (za širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej-sever), Cirkulane (razširitev ekonomsko-poslovne cone v Dolanah), Ravne na Koroškem (gradnja poslovno komunalne infrastrukture v poslovni coni Ravne), Žalec (poslovna cona Žalec-južno od železnice), Lenart (širitev poslovno-industrijske cone), Mirna (druga faza poslovno-industrijske cone Mirna), Kočevje (komunalno opremljanje industrijske cone Lik), Škocjan (komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan), Novo mesto (komunalno urejanje obrtno-industrijske cone Livada) in Ilirska Bistrica za dva projekta - komunalno opremljanje industrijske cone Plama in komunalno opremljanje industrijske cone Ilirska Bistrica.

Najvišji dodeljeni znesek je 1,55 milijona evrov, dobila ga je Mestna občina Novo mesto, najnižji pa približno 230.000 evrov, dobila ga je občina Lenart.

Upravičencem se sofinancira največ 90 odstotkov upravičenih stroškov operacije, preostanek morajo zagotoviti iz lastnih sredstev. Izbrani bodo v prihodnjih dneh v podpis poslane pogodbe za sofinanciranje, sredstva pa se bodo izplačala do konca letošnjega leta.

Ekonomsko-poslovna infrastruktura, s katero občine opremljajo ekonomsko-poslovne cone, je osnovni pogoj za začetek delovanja teh con, saj brez ustrezne infrastrukture podjetja v coni ne morejo zgraditi svojih poslovnih prostorov in objektov.

Posledično v občine ne prihajajo nova mala in srednje velika podjetja, ki v območje prinašajo nova delovna mesta in podjetjem omogočajo razvoj in rast.

V okviru javnega razpisa je bila podprta dograditev, razširitev ali ureditev ekonomsko-poslovnih con z infrastrukturo, ki je za njeno delovanje potrebna. Upravičena je bila prometna, energetska, komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije.

Podoben razpis je bil objavljen že v letu 2016. Pogoj za podpis pogodbe je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki pa ga vsi prijavitelji niso uspeli pridobiti, zato sredstev niso pridobili. Ker se je na terenu pokazal interes in potreba po ponovitvi razpisa, saj so občine ustrezno pripravile projekte/vloge, je ministrstvo lani razpis ponovilo. Objavilo ga je julija, rok za oddajo vlog pa je bil v septembru.