c S
Na konferenci se bodo osredotočili na politike za enakost pri staranju 25.01.2018 07:51 Brdo pri Kranju, 25. januarja (STA) - Na Brdu pri Kranju se bo danes začela dvodnevna konferenca na visoki ravni Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop, ki jo organizirata vlada in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na njej se bodo izhajali iz dela OECD, ki stremi k oblikovanju politik za preprečevanje neenakosti v času staranja.

Tokratna konferenca bo prva konferenca na temo staranja prebivalstva, ki je organizirana v okviru OECD na visoki ravni in odprta za javnost, so poudarili organizatorji. Sodelovali bodo ministri in državni sekretarji za zaposlovanje, zdravje in izobraževanje iz držav članic OECD ter strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij. Razpravljali bodo o predlogih politik OECD za preprečevanje neenakosti v času staranja in o možnostih za njihovo izvajanje glede na okoliščine v posameznih državah.

Konferenco bosta odprla minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in Gabriela Ramos iz OECD, zatem pa bodo ministri in drugi visoki predstavniki kot panelisti razpravljali o temah, ki se nanašajo na kakovostno izobraževanje skozi celotno življenje, zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva, na posledice prekinitve karierne poti na dohodek z vidika enakosti spolov ter na zagotavljanje udeležbe starejših delavcev na trgu dela.

Ob robu konference bo organiziran dogodek Prizadevanja za trajnost in enakost pri staranju, na katerem bodo slovenska zagonska in uveljavljena podjetja in institucije predstavljali inovativne izdelke in rešitve s področja staranja in zdravja.

Slovenija je v EU med državami, ki jih staranje prebivalstva oz. podaljševanje življenjske dobe najbolj zaznamuje. Delež starih od 20 do 64 let je leta 2016 znašal nekaj nad 62,2 odstotka, leta 2030 pa se bo po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj znižal na 55,6 odstotka. Delež starih 65 let in več je po drugi strani leta 2016 znašal 18,4 odstotka, leta 2030 pa bo po napovedih 24,8 odstotka.