c S
Vlada zagotovila sredstva za plačilo sanacijskega odbora in uprav v okviru sanacije bolnišnic 25.01.2018 07:33 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Vlada je zagotovila sredstva za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je namreč v torek odprl novo proračunsko postavko za poseben vladni projekt sanacije poslovanja bolnišnic, v to so vključeni sanacijski odbor, sanacijske uprave in sveti zavodov.

Na to novo proračunsko postavko bodo prerazporedili sredstva v okviru finančnega načrta ministrstva za zdravje. Ocenjena vrednost projekta za letos znaša dobrih 634.000 evrov, nato pa se sredstva zaradi zaključenih sanacij v prihodnjih letih zmanjšujejo, in sicer bodo v prihodnjem letu znašala dobrih 534.000 evrov, v letu 2020 dobrih 340.000 evrov ter v letu 2021 slabih 204.500 evrov.

Sanacija poslovanja 15 bolnišnic, ki so konec leta 2016 izkazovale akumuliran minus, se je začela 1. decembra lani. Te bolnišnice, največ UKC Ljubljana, so iz proračuna prejele skupaj 135,7 milijona evrov, s katerimi so pokrili 80 odstotkov akumuliranega minusa.

V okviru sanacije, ki bo trajala največ štiri leta, so bile v bolnišnicah uvedene sanacijske uprave, ministrstvo za zdravje pa je imenovalo sedemčlanski sanacijski odbor, ki bo bdel nad potekom sanacije. Odbor bo preverjal, ali so ukrepi in akcijski načrti pripravljeni v skladu s pravili. Vsake tri mesece bo o svojem delu in poteku sanacije poročal ministrstvu. Dvakrat letno bo poročal vladi o poteku sanacije. Lahko bo tudi ministru za zdravje predlagal razrešitev sanacijske uprave.

Namen projekta je zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih zdravstvenih zavodov, s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah, so danes sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Cilj je, da vsi ti javni zdravstveni zavodi v največ štirih letih od sprejetja projekta vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe.

V projekt so vključeni sanacijski odbor, sanacijske uprave javnih zdravstvenih zavodov in sveti zavodov, tehnično in administrativno pomoč za člane sanacijskega odbora pa opravlja ministrstvo. Sredstva iz naslova izvajanja projekta bodo člani sanacijskega odbora ter posamezni javni zdravstveni zavodi za člane sanacijskih uprav prejeli s strani ministrstva. Sanacijski odbor poda sanacijskim upravam v javnih zdravstvenih zavodih izhodišča za pripravo sanacijskih programov.

Sanacija bolnišnic je bila potrebna zato, ker so imele konec leta 2016 skupaj nakopičenih 170 milijonov evrov izgube, ob lanskoletni tekoči izgubi pa so se znašle v hudih likvidnostnih težavah. Zaradi neplačanih računov so imele težave z dobavitelji, nekatere so imele težave tudi pri izplačevanju plač zaposlenim. Več bolnišnic se je zateklo k državni zakladnici, od katere prejemajo premostitvena posojila.