c S
DZ danes o dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja in zakonu o evidentiranju nepremičnin 25.01.2018 09:06 Ljubljana, 25. januarja (STA) - DZ bo danes odločal o dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi izključili možnost vstopa stranskih udeležencev v postopke, ko je predmet odločanja dostop do podatkov, ki so po zakonu javni. Odločal bo tudi o noveli zakona o evidentiranju nepremičnin, ki naj bi prinesla bolj kakovostne podatke v javnih evidencah.

Predlog dopolnitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja so v DZ vložili poslanci koalicije na predlog Društva novinarjev Slovenije, Združenja novinarjev in publicistov, Sindikata novinarjev Slovenije in Amnesty International Slovenia. Slednji so dopolnitve predlagali, ker vključevanje stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, ki so po zakonu javne, podaljšuje in draži postopke, čeprav stranski udeleženci praviloma nimajo možnosti vplivati na odločitev.

Z dopolnitvijo zakona bi tako med drugim določili, da je v postopku z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja lahko stranka postopka samo prosilec informacij, ko je predmet odločanja dostop do podatkov, za katere je z zakonom določeno, da so javni. Določili bi tudi, da v postopku vsaka stranka nosi svoje stroške. Predlog je na odboru za notranje zadeve dobil soglasno podporo članov odbora.

Poslanci imajo danes na dnevnem redu tudi vladni predlog zakona o evidentiranju nepremičnin, ki naj bi dal podlago za bolj kakovostne podatke v javnih evidencah, kot so zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. To področje se je namreč izkazalo za pomanjkljivo, zlasti z vidika množičnega vrednotenja nepremičnin.

Poleg tega bodo potrjevali predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo, katere cilj je med drugim omogočiti še večji razmah inovativnih finančnih storitev v prid končnemu uporabniku in okrepiti varstvo potrošnikov, prepovedano pa bo po novem tudi zahtevati posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.