c S
Piranska občina v tesnejšo povezavo Portoroža in zaledja 24.01.2018 15:15 Piran, 24. januarja (STA) - Občina Piran je pripravlja troje občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za povezana območja med središčem Portoroža in Belim križem. Načrti predvidevajo umestitev tako javnih površin kot možnost zasebnih gradenj, a znotraj dosedanjih okvirjev, s pomočjo boljše cestne povezave pa bi središče Portoroža tesneje povezali z njegovim zaledjem.

Gre za območja Ob Belokriški, Med vrtovi in Park cvetja. Kot je na današnji novinarski konferenci navedla Uršula Koren iz Pia Studia, se načrt območja Ob Belokriški osredotoča na njegov center. Tega bi enotno parkovno uredili, obenem pa obstoječe križišče preuredili v krožišče, cestni odsek ob parkirišču pri Mercatorju pa ukinili, s čimer bi ustvarili pešcem prijazno središče naselja.

Območje Park cvetja zajema dlje časa zapuščena zemljišča, ki so nekoč spadala k Vrtnariji. Slednjo bi preuredili, nad njo pa uredili park, ki bi se navezoval na bližnje šole. Poleg tega je predvidena tudi nova cestna povezava med Senčno potjo in Ulico med vrtovi, ki bi razbremenila promet na območju tamkajšnjih šol in vrtca.

Območje Med vrtovi pa bi videlo razširitev in preureditev istoimenske ulice iz ozke ceste v ozelenjeno alejo, ki bi bila hkrati glavna dostopna točka in hkrati sprehajalna pot proti Belemu križu.

Anže Zalaznik iz podjetje Zeloa je izpostavil, da bi z urbanistično povezavo teh treh območij dobili novo prečno povezavo sicer izrazito vzdolžno zasnovanega centra Portoroža, s tem pa bi hkrati "center mesta tesneje povezali z njegovim zaledjem tudi v prečni smeri".

Župan Peter Bossman je poudaril, da želijo prostorske akte, katerih sprejem se vleče že predolgo, "v čim večji meri uskladiti s pričakovanji občank in občanov in na ta način zagotoviti, da bodo občutljivi posegi v prostor družbeno sprejemljivi". Zato je tudi pozval k udeležbi na javni obravnavi prostorskih načrtov 1. februarja v Hotelu Marko.

V ospredje načrtov so po njegovih besedah postavili neizkoriščen potencial za razvoj Portoroža, pri čemer bodo prioritete javne površine, ohranitev zelenega značaja tega dela mesta ter infrastruktura, potrebna za visoko kakovost življenja. Z omenjenimi načrti, ki jih je podprl tudi svet krajevne skupnosti, po Bossmanovem prepričanju mesto razvijajo "po meri Portorožanov".

Glede pomislekov o morebitnih špekulacijah je bil Bossman jasen, da gre za stavbna zemljišča in da občina ne spreminja namembnosti, pač pa zgolj natančneje določa javni interes v prostoru in pogoje, pod katerimi bo dovoljena gradnja objektov.

Predstavnik urada za okolje in prostor Mark Špacapan je ob tem navedel, da bo veljala omejitev višine objektov na 7,5 metra ter da se dovoljena velikost objektov ne spreminja. Bossman je sicer potrdil, da obstaja interes potencialnih vlagateljev in s tem tudi možnost, da bi občina prodala katero od parcel, ki jih ima v lasti na tem območju.

Med lastniki zemljišč je tudi Moravia Steel, ki si želi na območju Parka cvetja zgraditi vile, ki bi jih uredili kot celoto, bi pa bili ti objekti še vedno v velikosti sosednjih. Sogovorniki so sicer zavrnili, da bi sprejem prostorskih aktov, ki bi po lahko bili sprejeti pred koncem leta, šli v legalizacijo črnih gradenj, pač pa bi kvečjemu omogočili uskladitev manjšega števila neskladnih objektov.