c S
Inšpektorji zaprli obrat Mesnin dežele Kranjske v Ljubljani 24.01.2018 10:06 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Proizvodnja v podjetju Mesnine dežele Kranjske (MDK) v ljubljanskem Zalogu od ponedeljka stoji. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč obrat zaradi "ponavljajočih se težav z zagotavljanjem higiene prostorov, z vzdrževanjem prostorov in opreme ..." začasno, za en mesec, zaprla.

Inšpektorji so se za to potezo po pisanju časnika Dnevnik odločili, ker so od junija lani v tem obratu za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa ugotavljali resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol.

Inšpektorji so v zadnji sedmih mesecih MDK izdali več ureditvenih odločb in odločb o prepovedi dejavnosti oz. o prepovedi uporabe posameznih prostorov in živil. Nanašale so se na hlev, klavnico, prostore za živino, pralnico prevoznih sredstev za prevoz živine, črevarno, vamparno, prostore za proizvodnjo poltrajnih izdelkov, sanitarije, garderobe ...

Začetki MDK segajo v leto 1881, ko so v Ljubljani zgradili klavnico, leta 1953 pa so ji dodali obrat za predelavo mesa. Leta 1966 se je družba priključila trgovskemu podjetju Mercator, leta 1995 je dobila sedanje ime, leta 2003 pa jo je prevzela družba Kras iz Sežane, ki slovi po proizvodnji pršutov.

Podjetje MDK, katerega najpomembnejši kupci končnih izdelkov so večje trgovske družbe, se spopada tudi s finančnimi težavami. V letu 2016 je namreč pridelalo 1,8 milijona evrov izgube.

Še vedno je v stoodstotni lasti Krasa, direktor obeh družb pa je Edvard Fonda, ki je Dnevniku potrdil, da je njihov obrat v Zalogu, kjer je okoli 140 zaposlenih, trenutno zaprt.

Fonda je prepričan, da bodo ugotovljene pomanjkljivosti lahko odpravili v nekaj tednih, saj po njegovem ne terjajo velikega denarnega vložka. Zagotovil je, da so tudi takšne narave, da ne vplivajo na kakovost živil in ne ogrožajo zdravja ljudi, še poroča Dnevnik.