c S
Sevniška občina nad pomanjkanje strokovnega kadra s štipendijami 23.01.2018 10:09 Sevnica, 23. januarja (STA) - Sevniška podjetja, ki se vse bolj uveljavljajo na svetovnem trgu in hkrati krepijo proizvodnjo ali se pripravljajo na nove naložbe, se vse pogosteje srečujejo z vprašanjem zagotavljanja ustrezno usposobljenih kadrov. Tamkajšnja občina se je na potrebe po visoko izobraženem strokovnem kadru lani odzvala s štipendijami za deficitarne poklice.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je ob nedavnem ponovoletnem srečanju posavskih županov z novinarji v Kostanjevici na Krki za STA povedal, da se na Sevniškem, kjer je nezaposlenost pod državnim povprečjem, srečujejo z določeno kadrovsko krizo.

Dejal je, da se je tudi na Sevniškem končalo obdobje, ko so tamkajšnja podjetja potrebovala predvsem delovno silo z osnovnim strokovnim znanjem. V nasprotju s tem zdaj iščejo oz. bodo iskala predvsem visoko izobražen strokovni kader, ki ga Posavje ne premore v zadostnem številu.

Na Sevniškem se namreč že pozna pomanjkanje nekaterih deficitarnih poklicev, njihov krog pa se širi, je ocenil župan in pristavil, da skuša občina z različnimi postopki slediti omenjenim potrebam. Med temi je navedel različne štipendije, ki so jih na Sevniškem na področju srednjega kot tudi višjega in visokega šolstva lani uvedli za deficitarne poklice.

Pri tem računajo, da bodo ti kadri zapolnili potrebe sevniških podjetij, ki so po županovem mnenju izredno tehnološko zahtevna, hkrati pa za mlade strokovnjake postajajo vse bolj zanimiva.

Ocvirk je tudi opozoril, da v Občini Sevnica gospodarstvu pomagajo s "proaktivnim" prostorskim načrtovanjem, s komunalnim opremljanjem in sistemskimi razpisnimi proračunskimi viri. Zavzemajo se tudi za infrastrukturno povezovanje, kot temelj za nadaljnje uspešno delo območnega gospodarstva pa je označil čimprejšnjo boljšo povezavo z avtocesto, ki jo bo omogočila cesta tretje razvojne osi.

Občina sicer s Sevnico kot novo turistično točko krepi tudi turizem. Pri tem stavijo predvsem na Lisco s Tončkovim domom in na Grad Sevnica s prenovljenim razstavno-predstavitvenim prostorom. Sevniško turistično ponudbo so okrepili z novimi izdelki.

Razvijati se nameravajo tudi v smeri turizma za avtodome, urejenemu postajališču zanje pod Gradom Sevnica pa nameravajo dodati postajališči pri Srednji šoli Sevnica in na Lisci. Sevnica se je pridružila tudi zeleni shemi slovenskega turizma, je še povedal Ocvirk.