c S
Ptujski vrtci za zdaj ne bodo dražji, komunalne položnice bodo 23.01.2018 07:36 Ptuj, 22. januarja (STA) - Ptujska mestna uprava je že na septembrski seji mestnega sveta pogorela s predlogom za podražitev vrtca, saj ga je večina svetnikov zavrnila, na prvi letošnji pa ni prišlo niti do razprave, saj so točko zaradi nezagotovljene večine umaknili z dnevnega reda. V odsotnosti župana Mirana Senčarja jim je uspelo za malenkost podražiti komunalne storitve.

Mestna občina pri spremembi cen vrtca vztraja zaradi priporočil Inštituta za javno finančno pravo, a je večina predlogu nasprotovala, ker pri izračunu cene programov naj ne bi uporabili pravilnega normativnega števila otrok. Šolsko ministrstvo je očitke zavrnilo in potrdilo, da ima vrtec na Ptuju oddelke oblikovane v skladu s pravilnikom o normativih za opravljanje predšolske vzgoje.

Cene za prvo in drugo starostno obdobje bi se v primeru, da bi jih sprejeli, za starše zvišale minimalno, a imajo nekateri svetniki pomisleke glede dodatnih obremenitev. Kot je povedal svetnik in nekdanji župan Štefan Čelan, občina v primeru, da bi slogan o otrocih kot našem največjem bogastvu jemala resno, ne bi novih stroškov prevalila na starše.

"Predvidenih dodatnih 47.000 evrov, na kolikor je potrebo po dvigu ocenila država, je na nek način potrebno vstaviti v ceno, a če uredimo normative v skladu z zakonodajo, je cena za prvo starostno skupino lahko 480 in ne 503 evre, kar bi bilo celo manj kot je zdaj," pri svojem vztraja opozicijski svetnik in njegova lista.

V nadaljevanju seje se vsaj pri pobudah in vprašanjih niso mogli izogniti debati o projektu prenove tržnice, kjer so nekateri svetniki županu očitali, da jih je s tako hitrim in nenapovedanim podrtjem dreves izigral. Spet drugi pa so danes pozvali k razveljavitvi prejšnji teden objavljenega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ker naj bi ta bil zastavljen tako, da že vnaprej onemogoča oddajo ponudbe s strani nekaterih lokalnih podjetij.

Kot je ugotavljal svetnik SDS Rajko Fajt, razpis predvideva, da mora ponudnik med drugim izpolniti pogoj o referenci, da je doslej že položil plošče v skupni površini vsaj 3000 kvadratnih metrov, s tem pa avtomatsko odpadejo tudi Javne službe Ptuj, ki so pred tem prav na tem mestu že položile le 2700 kvadratnih metrov plošč.

Z njim se je strinjalo kar precej svetnikov, predstavnik SMC Branko Kumer je imel pomisleke tudi glede 25-dnevnega roka za oddajo ponudb, saj naj bi zakon predvideval najmanj 30-dnevnega, podžupan Gorazd Orešek, ki je tokrat sejo vodil namesto župana, pa je pojasnila obljubil v pisni obliki.

V nadaljevanju seje je mestni svet praktično brez razprave potrdil dvig cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, s čimer bodo komunalne položnice v povprečju višje za okoli en evro. Med razlogi naj bi bil tudi dvig cene elektrike, a je svetnica SLS Miša Pušenjak dejala, da se ji taka razlaga ne zdi prepričljiva, saj se da v takih primerih poiskati nekatere notranje rezerve.

Mestni svet je danes zavrnil predlog ukinitve desetih parkirnih mest na Slovenskem trgu pri Mestnem gledališču Ptuj, saj je bila večina svetnikov kritična do umirjanja prometa v starem mestnem jedru brez posebnega koncepta, s čimer so oškodovani zlasti trgovci, gostinci in drugi ponudniki storitev na tem območju.

Med ostalimi točkami so se svetniki šele danes seznanili s poročilom nadzornega odbora o izvedbi Kurentovanja v letu 2016, ob tem pa bili zelo nezadovoljni z letošnjimi pripravami na največji dogodek v najstarejšem slovenskem mestu. Do začetka festivala v letu, ko so bili obhodi Kurentov sprejeti na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, je še vsega deset dni, številne podrobnosti pa so jim za zdaj še vedno neznanka.