c S
Obogaten blejski proračun v precejšnji meri namenjen infrastrukturnim naložbam 22.01.2018 09:10 Bled, 21. januarja (STA) - Proračun občine Bled spada med najbogatejše po številu prebivalcev, saj se veliko prihodkov vanj steče iz turistične takse in parkirnin. Vendar pa velik turistični obisk zahteva tudi večja vlaganja v infrastrukturo in okolje. Letos bodo veliko sredstev namenili ureditvi parkirišč, odkupu zemljišč in pripravi prostorskih aktov za nove projekte.

Letošnji proračun blejske občini je glede na pričakovane prihodke najvišji v zgodovini občine. Načrtovanih je približno 13 milijonov evrov prihodkov, pri čemer ima največji delež dohodnina, približno za milijon evrov naj bi bilo turistične takse, več kot 600.000 evrov pa se v proračun nateče iz parkirnin. Del sredstev prinese tudi koncesija od iger na srečo.

Zaradi visokega turističnega obiska ima blejska občina največ prihodkov na prebivalca vsaj na območju zgornje Gorenjske, verjetno pa tudi širše na celotnem Gorenjskem, pravi Matjaž Berčon, ki je letos znova prevzel vodenje blejske občinske uprave. "Imamo sicer izredne prihodke v višini, kot jih ostale občine nimajo, vendar pa imamo hkrati tudi stroške. Pol milijona vlagamo zgolj v vzdrževanje obale jezera in čiščenje javnih površin," je pojasnil.

Blejski župan Janez Fajfar je izpostavil, da gre tri četrtine sredstev, zbranih iz turizma, nazaj v dejavnost turizma. Za urejanje infrastrukture, parkov in podobnega pa še zmanjka sredstev, je poudaril in dodal, da je pritisk na okolje zaradi večjega števila turistov in obiskovalcev neprimerno večji kot drugod, zato je stroškov z vzdrževanjem okolja in infrastrukture več.

Kar 40 odstotkov prihodkov v proračunu bodo na Bledu letos namenili naložbam. Poleg rednih investicij, ki se nanašajo na ceste, kanalizacijo in podobno infrastrukturo, so po Berčonovih pojasnilih značilnost letošnjega proračuna velika vlaganja v nakupe zemljišč, med drugim za izgradnjo medgeneracijskega centra in knjižnice ter za selitev avtobusne postaje.

Preko pol milijona evrov bodo vložili tudi v različno prostorsko in projektno dokumentacijo. "Delamo vse na tem, da smo v vsakem trenutku pripravljeni na izvedbo različnih projektov, za katera upamo, da bodo na voljo morda tudi kakšna druga sredstva poleg občinskih, ki jih uspemo angažirati," je pojasnil Berčon.

Med večjimi izdatki so odkup zemljišča za medgeneracijski center v višini 600.000 evrov, vzdrževanje cest v višini 500.000 evrov, občinski delež pri urejanju obvoznic oziroma odkupu zemljišč v višini okoli 420.000 evrov ter investicijsko vzdrževanje parkirišč in za gradnja novega pod Blejskim gradom v višini okoli 410.000 evrov. Med večjimi investicijami so še ureditev pristanišča na Mlinem, energetska sanacija Vile Zora in začetek urejanja obale pod Vilo Bled.