c S
V Staršah v izgradnjo poslovne cone in medgeneracijskega središča 22.01.2018 08:56 Starše, 20. januarja (STA) - V Občini Starše bodo letos po besedah župana Bojana Kirbiša med drugim delali na ureditvi poslovne cone v Zlatoličju, začetku gradnje nove podružnične osnovne šole v Marjeti ter izgradnji doma starejših občanov oziroma medgeneracijskega središča. Za investicije namenjajo kar 57 odstotkov vseh odhodkov iz proračuna.

Občinski svet je proračun za leto 2018 v višini 7,9 milijona evrov potrdil 21. decembra.

"Z izgradnjo poslovne cone želimo čim več novih zaposlitev v naši občini in s tem gospodarski razvoj. Izgradnjo šole v Marjeti imamo v načrtih že več let, prav tako pa je velika želja naših starejših občanov, da bi starost preživljali v domačem kraju," je za STA povedal župan.

Začetek gradnje podružnične šole je načrtovan letos, dokončanje pa v prvih mesecih leta 2019. Izgradnja medgeneracijskega središča Starše bo potekala po fazah. Prva faza, ki naj bi se začela konec letošnjega leta, obsega izgradnjo doma starejših občanov za 30 varovancev in varovana stanovanja za namestitev 20 oseb. Center naj bi med drugim obsegal tudi dnevni center, knjižnico, trgovine in lokale.

Poleg omenjenih načrtujejo vlaganja še v ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Brunšviku ter postavitev namakalnih sistemov v Zlatoličju in Staršah. "Z namakanjem ter izvedbo komasacij in agromelioracij bomo omogočili kmetom manjše stroške pridelave in povečanje površine kmetijskih zemljišč ter doseganje višjih kvalitetnejših pridelkov," pravi Kirbiš.

Lani so zaključili izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini. "Od leta 2001, ko je občina v Zlatoličju začela graditi kanalizacijsko omrežje, smo v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Brunšvik, Marjeta, Starše, Rošnja in Loka zgradili 39,3 kilometra kanalizacijskega omrežja in prispevali okoli šest odstotkov sredstev za razširitev in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave na Ptuju, kjer se čistijo odplake iz naše občine," je še povedal župan.

Skupaj so za gradnjo kanalizacijskega omrežja porabili 8,2 milijona evrov, od tega so nekaj več kot tri milijone evrov pridobili iz kohezijskega sklada. "Od leta 2011, ko je začela delovati nova čistilna naprava na Ptuju, smo uspeli v naši občini priključiti že več kot 1200 gospodinjstev, kar predstavlja 85 odstotkov vseh objektov v občini," je pojasnil.