c S
V Občini Krško letos poudarek vzdrževanju in prenovi cestnega omrežja 22.01.2018 08:36 Krško, 20. januarja (STA) - V Občini Krško bodo v skladu s predlogom proračuna, ki predvideva 37,2 milijona evrov prihodka, za naložbe letos namenili 13,8 milijona evrov oz. pol milijona več kot lani. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in programi družbenih dejavnosti ter področje gospodarske infrastrukture s poudarkom na vzdrževanju in prenovi cestnega omrežja.

Krški župan Miran Stanko je ob nedavnem ponovoletnem srečanju posavskih županov z novinarji v Kostanjevici na Krki za STA povedal, da bodo na področju prometne infrastrukture s sodelovanjem Direkcije RS za infrastrukturo nadaljevali pred letom začeto gradnjo zadnjega dela 14 milijonov evrov vredne krške obvoznice.

Letos bodo nadaljevali gradnjo njenega tretjega kraka v Žadovinku, hkrati bodo prenovili kraka obvoznice od starega savskega mosta do krožišča pri tretjem mostu. Novi most pri Žadovinku s krožiščem na desnem savskem bregu in navezovalno cesto do t. i. Megadona naj bi sicer končali do prihodnje pomladi.

Ker so za gradnjo obvoznice lani zagotovili tudi evropski denarni prispevek, naj bi celotno krško obvoznico s tretjim krakom mimo Žadovinka končali leta 2020.

Sicer pa bodo na Krškem letos nadaljevali z modernizacijo občinskih cest in tovrstne infrastrukture, načrtujejo tudi izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mosta preko Save za pešce in nadgradnjo kolesarskih povezav.

Med drugim bodo uredili tri nova izposojevališča koles, v prvi polovici leta pa končali sanacijo nadhoda na železniško progo v Krškem. Do pomladi bodo zgradili novo mrliško vežico na Raki, na krškem pokopališču pa nadaljevali gradnjo mrliške vežice in njegovo širitev.

Stanko je napovedal tudi nadaljevanje napeljevanja široko pasovnih povezav na območjih Velikega Podloga, Krškega, Veniš, Senovega, Gore, Brestanice in Podbočja, v kmetijstvu pa izvedbo agromelioracije Gorica in začetne postopke komasacije kmetijskih zemljišč v Velikem Podlogu.

Na območjih Senovega, Krškega in Leskovca bodo nadgradili kanalizacijski sistem, med drugimi naložbami je Stanko navedel pridobitev gradbenega dovoljenja za štiri milijone evrov vredno širitev Valvasorjeve knjižnice v Krškem in začetek gradnje.

Na področju šolstva pa krško občino letos čakajo še končanje nadomestne gradnje otroškega vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici, drugi del energetske sanacije Osnovne šole Podbočje, prenova kuhinje, knjižnice in kurilnice v Osnovni šoli Koprivnica, gradnja novega vrtca v Velikem Podlogu ter še nekaj drugih projektov, je še napovedal Stanko.