c S
Okoljevarstvenike razburja predlog razširitve plačevanja sistemskih storitev elektrarnam 22.01.2018 08:35 Ljubljana, 20. januarja (STA) - Okoljevarstveniki vladi očitajo, da s predlogom novele energetskega zakona znova uvaja finančno podporo Termoelektrarni Šoštanj. Vlada namreč razširja področje za plačevanje zagotavljanja sistemskih storitev, predvsem pri primarni regulaciji. Na infrastrukturnem ministrstvu očitke zanikajo, saj morajo to storitev že zdaj izvajati vse elektrarne.

Vlada je 21. decembra sprejela predlog novele energetskega zakona, s katero se določajo pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpravljajo nekatere nedoslednosti, so zapisali na ministrstvu. Predlog predvideva, da se pred skupščinami elektrodistribucijskih podjetij, za katere je pristojen Slovenski državni holding (SDH), pridobi mnenje ministra, pristojnega za energijo. "Ne gre za izdajanje soglasja, ker bi se s tem nedopustno posegalo v pristojnosti SDH, zato tudi SDH ne bo obvezan, da mnenje ministra upošteva," so pojasnili.

Prav tako se z novelo "celovito ureja področje sistemskih storitev, saj sta v sedaj veljavnem zakonu nepopolno našteti le dve. Novela dodaja negativno terciarno rezervo in primarno regulacijo, ki jo morajo elektrarne, priključene na prenosno omrežje, že sedaj obvezno izvajati". Primarno regulacijo bodo izvajale tiste elektrarne, ki bodo izbrane na javnih razpisih sistemskega operaterja. Obseg sredstev, ki se iz omrežnine namenja za izvajanje teh storitev, sicer ostaja nespremenjen.

Prav izvajanje in plačevanje primarne regulacije je dvignilo največ prahu med okoljevarstveniki. V organizacij Greenpeace v Sloveniji in društvu za sonaraven razvoj Focus so zapisali, da vlada, potem ko je pred enim letom v noveli zakona pod pritiskom javnosti umaknila sporno subvencijo Tešu v obliki prednostnega dispečiranja, tokrat vnovič vsiljuje subvencijo za Teš na veliko bolj prikrit način. "S tem se omogoča dodatno stekanje javnega denarja Teš," so navedli.

Strokovni sodelavec Focusa Tomislav Tkalec je ocenil, da bodo z na prvi pogled banalno spremembo energetskega zakona dosegli, da bo "zagotavljanje primarne regulacije, ki jo v veliki meri zagotavlja Teš, plačljiva storitev".

Podobno opozarjajo tudi v Levici, kjer menijo, da želi vlada na vsak način poiskati optimalno rešitev, pod katero bi lahko Teš prodajal elektriko iz šestega bloka nad tržno ceno in pod pogoji, pod katerimi je ne bi kupil nihče. "To bo pomenilo višje stroške za sistemskega operaterja Eles, ki pa jih bo ta pokril z dvigom omrežnine," so zapisali.

Storitev primarne regulacije je sicer namenjena temu, da je v regulacijskem območju vsak trenutek zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo, tudi v primeru izpadov proizvodnih enot ali večjih porabnikov. Pri tem sodelujejo vsi proizvodni objekti, ne glede na državne meje. Storitev so, kot pojasnjuje agencija za energijo, dolžni zagotavljati vsi proizvajalci elektrike, priključeni na prenosno omrežje.

Očitke okoljevarstvenikov na infrastrukturnem ministrstvu zavračajo. Za STA so pojasnili, da ureditev plačila teh storitev ni nikakršen prispevek za Teš, ki je le eden od možnih ponudnikov teh tržnih storitev. Primarno regulacijo bodo namreč izvajale tiste elektrarne, ki bodo konkurirale na javnih razpisih sistemskega operaterja in bodo na teh razpisih s svojo ponudbo tudi uspešne. "To pomeni, da ni mogoče vnaprej predvideti, koliko izvajalcev bo izbranih in kateri. Lahko se tudi zgodi, da bodo primarno regulacijo opravljale vse elektrarne, priključene na prenosno omrežje," so pojasnili.

Direktor sistemskega operaterja slovenskega elektroenergetskega sistema Eles Aleksander Mervar pa je v nedavnem pogovoru za Delo dejal, da primarno regulacijo plačujejo v vseh državah, razen v Sloveniji in državah na Balkanu. "Z uvedbo plačljivosti te storitve ne podpiramo slovenskih proizvajalcev, temveč le odpravljamo njihov diskriminatoren položaj," je dejal. Storitev bodo dobile plačane tiste elektrarne, ki jih bodo izvajale. "Ocenjujemo, da Teš v manjšem obsegu, ker so za to storitev primernejše hidroelektrarne," je pojasnil Mervar.