c S
Objavljen razpis za komunalno opremljanje območja Šareda 22.01.2018 08:33 Izola, 20. januarja (STA) - Izolska občina začenja uresničevati načrt komunalnega opremljanja območja Šareda. Tako je na svoji spletni strani objavila javni razpis za prvo fazo komunalnega opremljanja, ki se zaključi 5. februarja. Prva faza zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini slabih dveh kilometrov in jo bodo predvidoma izvedli do konca leta.

Načrt komunalnega opremljanja območja Šareda je bil sprejet na osnovni občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje. Prvo fazo komunalnega opremljanja, ki bo zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki bo Šared povezal z Izolo in naprej s skupno čistilno napravo v Kopru v dolžini približno 1,9 kilometra, bodo po načrtih izvedli predvidoma do konca letošnjega leta, so sporočili z izolske občine.

V ta namen je občina v ponedeljek na svoji spletni strani objavila javni razpis za prvo fazo komunalnega opremljanja območja in vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe. Rok za prijavo na razpis se izteče v ponedeljek, 5. februarja, ob 9. uri.

Kot izhaja iz razpisa, se bo javno naročilo izvajalo predvidoma 120 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

Po navedbah občine bo najprej na vrsti povezava kanalizacijskega omrežja Izole s Šaredom, v naslednjih fazah pa bo zgrajena kanalizacija znotraj naselja Šared, razširjene bodo ceste in pločniki na omenjenem območju ter urejeni novi ekološki otoki in javna razsvetljava. Prav tako bo Elektro Primorska postavil nove elektro transformatorske postaje.

Za prvo fazo opremljanja in vse dosedanje odkupe potrebnih zemljišč bo sicer skupno namenjenih dobrega 1,5 milijona evrov, kar ustreza znesku do zdaj prodanih občinskih zemljišč in akontacij komunalnega prispevka na območju Šareda.

Kot poudarjajo na občini, se v skladu z obljubami držijo načela, da prihodki iz prodaj premoženja na Šaredu ostanejo na Šaredu preko investicij v novo komunalno infrastrukturo.