c S
V Lenartu letos v gradnjo centralne čistilne naprave 22.01.2018 08:33 Lenart, 20. januarja (STA) - Decembra sprejeti proračun občine Lenart predvideva 9,5 milijona evrov odhodkov, ki jih bodo ob predvidenih 8,4 milijona evrov visokih prihodkih pokrili s sredstvi na računih iz preteklih let. Za 1,3 milijona evrov si obetajo tudi evropskega denarja, dobršen del katerega bodo porabili za gradnjo centralne čistilne naprave.

Lenarška občina, ki jo vodi župan Janez Kramberger, namerava, kot je razvidno iz proračuna, za investicije letos porabiti 4,5 milijona evrov. Največji del, milijon evrov je predviden za čistilno napravo, za katero bodo takoj po dokončni potrditvi evropskega denarja izvedli razpis za izvajalca, z gradnjo pa nameravajo začeti sredi leta.

Projekt je sicer del ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart, torej eden od štirih iz prvega dogovora za razvoj regije, za katerega bo občina v naslednjih letih prejela 3,88 milijona evrov, še milijon evrov pa bo morala dodati sama.

Med večjimi naložbami v letu 2018 bo še dograditev namakalnega sistema v Selcah, vrednega nekaj manj kot pol milijona evrov in ki bo prav tako deležen evropskega denarja. Z načrtovanim sistemom bodo lahko okoliški kmetje namakali med 40 in 60 hektarjev kmetijskih površin.

Za redno vzdrževanje cest bodo letos v Lenartu namenili 400.000 evrov, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest pa še skoraj 450.000 evrov. Med slednjimi velja omeniti nadaljnjo obnovo ceste Hrastovec-Voličina, ki bo končana naslednje leto, ob tem pa še ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti skozi Lormanje.

Umiritev prometa skozi mesto je tudi sicer ena od prioritet občine, za kar skupaj z ministrstvom za infrastrukturo načrtujejo skoraj 1,4 milijona evrov vredno ureditev državne ceste in treh obstoječih križišč.

Letos v občini načrtujejo še nadzidavo prizidka zdravstvenega doma za eno etažo in neobdelano mansardo, s čimer bo prostore dobil dispanzer za žene in tako med drugim sprostil prostor pediatru, referenčni ambulanti, ultrazvoku ter ambulanti družinske medicine.

Za širitev poslovno-industrijske cone bodo letos namenili 270.000 evrov, med načrtovanimi in finančno manj zahtevnimi projekti pa so še ureditev tržnice, preplastitev asfaltnega igrišča v Voličini z umetno maso, ureditev sanitarij in slačilnic ob športnem igrišču v Selcah ter postavitev reflektorjev na nogometnem igrišču z umetno travo na Poleni.