c S
Varuh človekovih pravic: Predlog za pogojevanje otroškega dodatka z obiskovanjem šole nedorečen 22.01.2018 07:59 Ljubljana, 19. januarja (STA) - Predlagana ukinitev otroškega dodatka za starše otroka, ki neupravičeno ne hodi v šolo, bo zmanjšala sredstva za preživljanje otrok, opozarja varuh človekovih pravic. Zaradi nedorečenosti te določbe v predlogu novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa se bodo v praksi pojavljale velike težave, je posvaril.

Predlagana dopolnitev ne določa časovnega okvira, v katerem naj bi se izpostavljena določba uporabljala, torej ne določa, kolikokrat naj bi otrok izostal od pouka, so zapisali pri varuhu. Prav tako ne določa, za koliko časa bo pravica do otroškega dodatka odvzeta, so dodali.

"Če bo odvzeta za celotno leto, za katerega se otroški dodatek sicer dodeljuje, je takšen ukrep lahko v primeru, če bo izrečen zaradi krajše neupravičene odsotnosti, nesorazmeren," so pojasnili.

Predlagana ureditev bo po njihovi oceni po nepotrebnem obremenila razrednike v osnovni šoli, ki odločajo o upravičenosti razlogov za izostanek od pouka. Zakon ne predvideva posebnega postopka pri ugotavljanju upravičenosti izostankov. V postopku odločanja o odvzemu pravice bodo zato verjetno uporabljeni podatki, s katerimi razpolaga šola, navaja varuh.

"Če bo predlagana dopolnitev uveljavljena, lahko pričakujemo povečanje pritiskov na razrednike, naj določene izostanke vendarle štejejo kot upravičene," opozarja. Prav tako je po njegovi oceni zaradi nedorečene določbe pričakovati večje število pritožbenih in drugih postopkov.

Glede na to predlaga vnovičen razmislek o vsebini določbe in ustrezno vsebinsko dopolnitev.

Predlog novele zakona, ki ga je vlada proti koncu lanskega leta pripravila za obravnavo v DZ, je nepopustljiv do staršev, katerih otroci ne obiskujejo osnovne šole iz neupravičenih razlogov. Če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole, namreč eden od staršev ne bo upravičen do otroškega dodatka, je predvideno.

Na ministrstvu za delo so za STA pojasnili, da je treba namreč vedno gledati na največjo korist otroka, "in ta je vsekakor, da otrok obiskuje osnovno šolo, ki je tudi obvezna".

Starši morajo po njihovih navedbah poskrbeti za otrokove koristi. "Če ne poskrbijo, da otrok redno obiskuje osnovno šolo, se poraja dvom tudi, ali bo otroški dodatek, ki je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka, porabljen za te namene," so pojasnili razlog za predlagano spremembo.

Republiški inšpektorat za šolstvo in šport je v poročilu za leto 2016 znova izpostavil problematiko neobiskovanja pouka predvsem pri romskih otrocih. Po noveli zakona o osnovni šoli je neobiskovanje pouka od 1. septembra 2008 opredeljeno kot kršitev zakona in sankcionirano kot prekršek. Inšpektorat je odtlej uvedel že 698 postopkov zoper starše otrok, kar predstavlja 63 odstotkov vseh obravnavanih prekrškovnih postopkov, izhaja iz letnega poročila.