c S
Minister Gašperšič na Koroškem o vlaganjih v cestno infrastrukturo 22.01.2018 07:57 Ravne na Koroškem, 19. januarja (STA) - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je danes mudil na Koroškem, kjer si je ogledal nekatera aktualna gradbišča na cestni infrastrukturi in se s predstavniki regije pogovarjal tudi o tretji razvojni osi. Pri tem so vsi ključni roki še vedno dosegljivi, je zatrdil. Letos se obetajo prvi odkupi zemljišč, rok za začetek del je oktober 2019.

Pri projektu severnega dela tretje razvojne osi, to je od Šentruperta prek Velenja do Slovenj Gradca, je v teku več aktivnosti, ki so večinoma skladne s časovnimi roki iz lani podpisanega protokola med Koroško in Savinjsko-Šaleško regijo ter državo.

Tako je med drugim v teku razpis za izbiro projektanta, pogodba z izbranim bo po načrtih družbe Dars predvidoma podpisana aprila letos, projektiranje pa naj bi bilo zaključeno jeseni 2019. Sledi pridobivanje gradbenih dovoljenj in začetek gradnje na prvih odsekih prav tako v jeseni 2019, je v izjavi za medije na Ravnah na Koroškem dejal minister.

Medtem se bodo že letos spomladi začeli odkupi zemljišč in druge aktivnosti na terenu, po zdajšnjih načrtih pa bi lahko prvi avtomobili po hitri cesti od avtocestnega križa proti Koroški zapeljali v letu 2023.

Finančni viri za pridobivanje zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije so zagotovljeni, za izvedbo naložbe pa je po ministrovih besedah naloga družbe Dars, da zagotovi finančne vire z zadolževanjem. "Mi na strani države bomo poskrbeli za to, da bo družba Dars imela zadostne prilive," je dodal minister in pojasnil, da je vse predvideno v šestletnem operativnem načrtu, ki se pripravlja in bo predvidoma na vladi sprejet v roku enega meseca.

Glede nadaljnjih odsekov, to je od Slovenj Gradca naprej proti Dravogradu in nato v Mežiško dolino do mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo, ki še ni umeščen v prostor, pa je v teku izdelava študije, ki bo opredelila potrebe tudi na podlagi širših družbenoekonomskih koristi, je dejal minister, ki prve rezultate študije pričakuje aprila letos.

"Računamo, da bodo izkoriščene in uporabljene vse informacije in vsa dokumentacija, ki je bila že doslej pripravljena, ker je bilo veliko stvari že pripravljenih," je glede študije za nadaljnje odseke severnega dela tretje razvojne osi dejal predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško in župan Občine Prevalje Matic Tasič.

Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, ki se je poleg nekaterih koroških županov in poslancev danes sestal z ministrom Gašperšičem in njegovimi sodelavci, je z razvojem dogodkov zadovoljen. "Lahko rečem, da smo ogreti na dobro delovno temperaturo," je dejal v izjavi za medije. Ob tem je poudaril, da bo mladinska iniciativa še naprej spremljala uresničevanje lani podpisanega protokola.

Tako letos pričakuje odkup glavnine zemljišč na trasi predvidene hitre ceste od avtoceste do Slovenj Gradca, hkrati pričakuje, da bo s študijo glede nadaljnjih odsekov "jasno začrtano, da se med Slovenj Gradcem in Dravogradom zgradi štiripasovna hitra cesta, ter da se na odseku od Otiškega Vrha do Holmca umesti vsaj nova dvopasovna hitra cesta oz. cesta, rezervirana za motorna vozila".

Minister Gašperšič se je po obisku Mežiške doline popoldne s sodelavci sestal tudi z županom Mestne občine Slovenj Gradec Andrejem Časom, s katerim sta govorila o več načrtovanih projektih. Med drugim o južni obvoznici Slovenj Gradca, ki se bo načrtovala tako, da bi se lahko zgradila v okviru ureditve odseka tretje razvojne osi Velenje-Slovenj Gradec.

Med večje projekte sodi tudi obnova ceste do smučarskega središča Kope, ki je z vidika razvoja turizma zelo pomembna. Kot je v zvezi s to cesto, ki si jo je minister tudi ogledal, pojasnil vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart, so dela v polnem teku.

V 2017 in 2018 bo skupno obnovljenih 1,5 kilometra ceste skupaj s pol kilometra dolgim odsekom okoli kmetije Rotovnik. Temu bo sledila obnova naslednjih dveh kilometrov, še naprej pa zaradi lastniških nesoglasij, ki segajo v obdobje nekdanje Jugoslavije, ostaja odprto vprašanje obnove zadnjih 3,5 kilometra ceste na Kope, ki je v najslabšem stanju, je povedal Willenpart.

Župan Čas je v izjavi po srečanju z ministrom dejal, da so na občini zadovoljni s sestankom, saj so uskladili načrte in potrdili dosedanje aktivnosti na državnih cestah na območju občine. Med te poleg omenjenih sodijo še ureditev krožišča v Šmartnem in rekonstrukcijo Podgorske ceste.

V državne ceste na Koroškem je za obdobje od 2017 do vključno 2019 predvidenih za 45 milijonov evrov naložb, znesek pa zajema tudi sredstva za projektiranje za naprej, je povedal Willenpart.