c S
Lani izdanih dva odstotka manj gradbenih dovoljenj za stavbe 19.01.2018 13:18 Ljubljana, 19. januarja (STA) - V Sloveniji je bilo lani izdanih 6666 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za dva odstotka manj kot predlani. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 40 odstotkov, ostala so bila izdana za nestanovanjske, je danes sporočil statistični urad.

V lanskem letu je bilo načrtovanih za en odstotek več stanovanjskih stavb, nestanovanjskih stavb pa za štiri odstotke manj. Načrtovana površina stanovanjskih stavb naj bi bila v primerjavi z letom 2016 večja za tri odstotke, načrtovana površina nestanovanjskih stavb pa za pet odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi lani, je bilo načrtovanih za en odstotek manj stanovanj kot predlani. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih skoraj enako število stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 15 odstotkov več.

Decembra 2017 je bilo izdanih 793 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 13 odstotkov več kot novembra. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 276 gradbenih dovoljenj, kar je za šest odstotkov več, za nestanovanjske stavbe 517 dovoljenj ali za 16 odstotkov več.

Površina decembra načrtovanih stavb naj bi merila nekaj manj kot 200.000 kvadratnih metrov ali za 10 odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih novembra. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 20 odstotkov, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za štirih odstotkov.

Od izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo decembra 98 odstotkov izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 12 odstotkov višje kot novembra, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za osem odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bila predvidena gradnja 335 stanovanj, kar je za 16 odstotkov več kot novembra. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 177 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 98 kvadratnih metrov.

Z izdajo gradbenih dovoljenj je bilo predvidenih za 10 odstotkov več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu, za prav toliko naj bi bila večja tudi njihova površina. Največ stanovanj je bilo predvidenih v osrednjeslovenski regiji, in sicer 106 stanovanj ali 32 odstotkov vseh.