c S
Košaki s potrjeno ponovno prisilno poravnavo 19.01.2018 11:13 Maribor, 19. januarja (STA) - Mariborsko sodišče je potrdilo ponovno prisilno poravnavo v Tovarni mesnih izdelkov Košaki, po kateri bo ta upnikom v naslednjih štirih letih v treh obrokih poplačala 12 odstotkov terjatev, še te pa brez obresti. Upravitelj Silvo Zorec je sicer v ponovnem postopku prisilne poravnave upnikom priznal za dobrih 1,5 milijona evrov terjatev.

Največji upnik Košakov je s skoraj 600.000 evrov podlehniški mesar Anton Žerak, ki je že pred časom prevzel tudi upravljanje mariborskega mesnopredelovalnega podjetja, omenjene terjatve pa v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja prenesel na podjetje.

Natanko 219 ostalih upnikov tako lahko v naslednjih štirih letih skupaj pričakuje plačilo le nekaj več kot 115.000 evrov. Med temi gre večinoma za nekaj tisoč evrov visoke terjatve, ostali večji pa so avstrijska družba Steierfleisch Gesellschaft z dobrimi 130.000, Mesnine dežele kranjske s skoraj 90.000, mariborski Nigrad z nekaj nad 60.000 in Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z okoli 45.000 evri terjatev. Država je prijavila za skoraj 25.000 terjatev, zdaj lahko računa na manj kot 3000 evrov poplačila.

Mariborsko sodišče je upnike k glasovanju o sprejetju ponovne prisilne poravnave pozvalo 7. decembra lani, rok se je iztekel 7. januarja. Njen sprejem sicer ne vpliva na ločitvene terjatve, a so imeli pravico glasovanja tudi ti, če so svoje zavarovane terjatve sporazumno prestrukturirali.

Kot je razvidno iz poročila upravitelja, objavljenega na spletni strani Ajpesa, je za potrditev prisilne poravnave glasovalo skoraj tri četrtine vseh upnikov, noben upnik pa ni vložil ugovora proti potrditvi postopka.

Uprava Košakov je sicer upnikom v načrtu finančnega prestrukturiranja ponudila tudi alternativno možnost konverzije terjatev v stvarni vložek in s tem v povečanje osnovnega kapitala družbe. To je nekaj upnikov izkoristilo in do izteka roka na podjetje preneslo slabih 370.000 evrov. Ker je skupni znesek prenesenih terjatev višji od predvidenega najnižjega zneska, je sodišče vplačilo delnic ocenilo kot uspešno.

Podjetje, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo proizvodnje mesa in mesnih izdelkov in je na slovenskem trgu navzoče od leta 1872, je k pretvorbi terjatev v kapital povabila upnike, na katere je učinkovala leta 2012 uvedena prisilna poravnava, ki je bila leto pozneje pravnomočno potrjena. Ti bi morali biti poplačani do letošnjega julija, a družba zaradi slabšega poslovanja od načrtovanega ni uspela zagotoviti zadostnih finančnih virov.

Direktor Košakov Marko Žerak je julija lani ob ponovni vložitvi predloga za prisilno poravnavo zagotovil, da podjetje tekoče posluje v skladu s poslovnim načrtom in da že od leta 2015 povečujejo prihodke ter občutno znižujejo tekočo izgubo.

Košaki, ki trenutno zaposlujejo 90 ljudi, naj bi po njegovih besedah prihodke med letoma 2015 in 2016 povišali za 11,2 odstotka, leto 2016 pa so sklenili z 10,16 milijona evrov prodaje. Izgubo iz poslovanja, ki je še leta 2014 znašala skoraj milijon evrov, so uspeli zmanjšati za 70 odstotkov, tako da je leta 2016 dosegla 272.000 evrov.