c S
Cene industrijskih proizvodov lani navzgor 19.01.2018 11:07 Ljubljana, 19. januarja (STA) - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se lani glede na leto poprej zvišale za 2,2 odstotka. Najizraziteje so se zvišale v proizvodnji kovin, najizraziteje znižale pa v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode. Decembra so se cene na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka, navaja državni statistični urad.

Lani so se zvišale tako cene proizvodov za prodajo na tujih trgih (za 2,6 odstotka) kot tudi cene proizvodov za prodajo na domačem trgu (za 1,8 odstotka).

Cene proizvodov, namenjenih za prodajo na trgih držav zunaj območja z evrom, so se lani zvišale za 3,6 odstotka, cene proizvodov za prodajo v območju evra pa za 2,3 odstotka.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se lani glede na leto 2016 zvišale cene surovin (za štiri odstotke), cene proizvodov za široko porabo (za 1,8 odstotka) in cene proizvodov za investicije (za 0,1 odstotka). Cene energentov so se znižale za 2,3 odstotka.

V zadnjem letu so se najizraziteje podražili proizvodi v proizvodnji kovin (za 8,5 odstotka), najizraziteje znižale pa cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 5,9 odstotka).

Decembra so se cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v primerjavi z novembrom zvišale za 0,2 odstotka. Za prav toliko so se na mesečni ravni zvišale cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, medtem ko so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 0,1 odstotka.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v območju evra, so se na mesečni ravni zvišale za 0,3 odstotka, cene proizvodov, prodanih na zunaj območja z evrom, pa za 0,1 odstotka.

Cene so se decembra na mesečni ravni zvišale v vseh skupinah. Najizraziteje so se zvišale cene energentov (za 0,5 odstotka), sledile so cene surovin (za 0,2 odstotka), cene proizvodov za investicije (prav tako za 0,2 odstotka) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 odstotka).

Glede na prejšnji mesec so se najbolj podražili proizvodi v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,5 odstotka) ter v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za odstotek), najbolj pocenili pa proizvodi v proizvodnji oblačil (za 2,2 odstotek).