c S
Bruselj za več prožnosti pri določanju stopenj DDV 19.01.2018 15:34 Bruselj, 19. januarja (STA) - Evropska komisija je predlagala nova pravila, ki bodo državam članicam omogočila večjo prožnost pri določanju stopenj davka na dodano vrednost (DDV) in oblikovanje prijaznejšega davčnega okolja za mala in srednje velika podjetja. Države bodo poleg splošne stopnje DDV v višini vsaj 15 odstotkov zdaj lahko vzpostavile dve ločeni znižani stopnji.

Četrtkov predlog je zadnji korak komisije pri prenovi pravil o DDV, ki vključuje oblikovanje enotnega območja za ta davek v EU, da bi drastično zmanjšali goljufije, podprli podjetja in zagotovili prihodke države, so zapisali na komisiji.

Po novih pravilih bodo članice lahko vzpostavile dve ločeni znižani stopnji med petimi odstotki in splošno stopnjo, ki jo bo izbrala država članica in bo morala biti še vedno vsaj 15 odstotkov, eno oprostitev DDV ali ničelno davčno stopnjo in eno znižano stopnjo, določeno med nič odstotki in znižanima stopnjama.

Zdajšnji zapleteni seznam blaga in storitev, pri katerih se lahko uporabijo znižane stopnje, bi se odpravil in nadomestil z novim seznamom izdelkov, na primer za orožje, alkoholne pijače, igre na srečo in tobak, za katere bi bila vedno obvezna uporaba splošne stopnje.

Za zaščito javnih prihodkov bodo morale države zagotoviti tudi, da je tehtana povprečna stopnja DDV vsaj 12-odstotna. Nova ureditev tudi pomeni, da se bodo za vse blago, za katero trenutno veljajo stopnje, ki se razlikujejo od splošne, te lahko uporabljale še naprej.

Komisija predlaga tudi zmanjšanje stroškov zaradi DDV za mala in srednje velika podjetja. Trenutni pragovi oprostitve DDV bi se ohranili, uvedle pa bi se nekatere novosti. Komisija predlaga prag prihodkov v višini dva milijonov evrov po vsej EU, pod katerim bi mala podjetja lahko izkoristila ukrepe za poenostavitev, ne glede na to, ali so oproščena plačila DDV ali ne.

Prav tako bi članice povezave imele možnost, da vsa mala podjetja, ki so upravičena do oprostitve DDV, izvzamejo iz obveznosti, ki so povezane z identifikacijo, izdajanjem računov, računovodstvom ali vračili. Komisija predlaga tudi zgornjo mejo prometa v višini 100.000 evrov, ki bi podjetjem, ki poslujejo v več kot eni državi članici, omogočila, da izkoristijo oprostitev plačila DDV.

Zakonodajni predlogi bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru v posvetovanje ter Svetu EU, ki združuje članice, v sprejetje. Spremembe bodo začele veljati šele, ko bo prišlo do dejanskega prehoda na dokončno ureditev, so še pojasnili v Bruslju.