c S
Piranska občina nadaljuje prostorske načrte v Luciji 19.01.2018 07:55 Piran, 18. januarja (STA) - Piranski občinski svetniki so danes v prvem branju potrdili odlok o prostorskem načrtu Termalna riviera in v drugem branju tistega za Park Sonce. Oba načrta sta dolgo mirovala zaradi spora med občino in Marino Portorož, a kot je pojasnil župan Peter Bossman, mediacija z marino še teče. Svetniki so potrdili Franca Jurija na čelu pomorskega muzeja.

Zaradi spora okoli parka Sonce je sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Parka Sonce mirovalo poldrugo leto, zato je uvrstitev te točke in pa predloga odloka o OPPN Termalna riviera, katerega pobudnika je bila prav Marina Portorož, na dnevni red današnje seje nakazovala premik v sporu med sprtima stranema.

Vendar je Bossman svetnikom danes pojasnil, da mediacije, v katero so oboji pristali, še ni konec. "Ko bomo dosegli dogovor z Marino glede vseh odprtih vprašanj, bom seveda predlagal sprejem dogovora z Marino občinskemu svetu," je napovedal župan. Uvrstitev obeh točk na dnevni red je sicer utemeljil s tem, da ne bi smeli dovoliti, da odnosi z Marino zavrejo razvoj kraja. Kot je še spomnil Bossman, se je že pri razgrnitvi načrta za t.i. Termalno riviero pokazalo, da je večina krajanov za to, da se območje uredi, s tem pa podaljša turistična sezona in odprejo nova delovna mesta.

OPPN Termalna riviera, ki je bil javno razgrnjen že leta 2015, predvideva tako območje za centralne dejavnosti kot za rekreacijo. Med drugim načrt predvideva novo parkirno hišo in hotel ter preureditev zunanjih površin, obenem pa omogoča javni dostop do morja iz Lucije.

Prostorski načrt Park Sonce na ožjem območju parka predvideva izgradnjo pločnika in kolesarske steze ob cesti, znotraj parka pa krožno pešpot in tekaško stezo, ureditev zelenic, košarkarskega igrišča in prostora za javne prireditve z odrom. Poleg tega sta na širšem območju predvideni ureditev območij zdravstvenega doma in lucijske tržnice.

V tesni povezavi s prostorskim načrtom je bil tudi prav tako danes sprejet odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN, po katerem se načrtuje tudi odkup zemljišča parka od obstoječega lastnika, za kar občina predvideva strošek v višini okoli 600.000 evrov.

Občinski svet pa je soglasno za nov petletni mandat na čelu Pomorskega muzeja Sergeja Mašere imenoval dosedanjega direktorja Franca Jurija. Ta je v svoji predstavitvi priznal, da v iztekajočem se mandatu v javnem zavodu niso dosegli vseh zastavljenih ciljev, "kljub temu pa si upam trditi, da smo uspeli utrditi in izboljšati ugled muzeja".

Pomorski muzej je po oceni Jurija prepoznaven tako v lokalnem kot širšem slovenskem okolju ter tudi v tujini, ob tem pa sodelujejo v kar treh evropskih projektih. V naslednjem mandatu bo muzej nadaljeval z izvajanjem javne službe, ob tem bodo ostali dejavni na področju založništva ter nadaljevali mreženje z ostalimi subjekti, ki v občini skrbijo za pomorstvo in kulturno dediščino, je še napovedal novi stari direktor.

Med drugim so svetniki danes po hitrem postopku sprejeli odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic decembrskih poplav. V skladu s predlogom bo občina za to postavko namenila 330.000 evrov.