c S
Vlada o gospodarskih temah 19.01.2018 07:51 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter predlog novele zakona o zavarovalništvu. Seznanila se je tudi z osnutkom programa dogodkov ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel, 20. maja.

Vlada je sprejela predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva, ki od držav članic zahteva, da naredijo spletne storitve lažje dostopne za invalide in starejše. Z njim se določa ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, s katero se v skladu evropsko direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu ukinja zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami. Poleg tega ponuja možnost za razvoj in širjenje informacijske tehnologije na področju nakupa vrednotnice za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, na primer z vzpostavitvijo mobilne aplikacije za nakup vrednotnice.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. Ta prinaša višjo raven zaščite zavarovancev, še kakovostnejše informacije za potrošnike in boljša pravila poslovanja za zavarovalne posrednike.

Vlada je sprejela mnenje k sklepu komisije DZ za nadzor javnih financ glede načrta izgradnje drugega železniškega tira Divača-Koper brez kapitalske udeležbe Madžarske. V njem je zapisala, da brez sodelovanja Madžarske načrta ne more pripraviti. Razlogov je več, eden od njih je znatno javnofinančno breme za proračun, če Madžarska ne bi sodelovala pri projektu. Ob tem je zagotovila, da bodo zemljišča ves čas ostala neposredno v lasti države.

Vlada je sprejela mnenje o predlogu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, ki ga je v obravnavo v DZ vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS). Predloga ne podpira, saj je odprava posledic naravnih nesreč na sistemski ravni urejena z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. julija 2004 dodelila skupaj 252.296 evrov za rekonstrukcijo sedmih stavb ter rušenje šestih objektov, ki ogrožajo okolico.

Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele zakona o dohodnini, ki ga je v obravnavo v DZ vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS). Vlada predloga ne podpira, saj bi zvišanje splošne olajšave na 3500 evrov in znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za dve odstotni točki pomenili izpad prihodkov v državnem proračunu za okoli 200 milijonov evrov.

Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ga je v obravnavo v DZ vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS). Predlog se ji ne zdi primeren za nadaljnjo obravnavo, saj bi pomenil neupravičeno ugodnejšo obravnavo enega segmenta oseb, ki opravljajo dejavnost.

Vlada je sklenila z družbo Slovenski državni gozdovi skleniti pogodbo, po kateri bo ta lahko v javnem interesu razpolagala z lesom, ki ga zasežeta gozdarski inšpektor ali Finančna uprava RS.

Vlada je sprejela ponudbo družbe Galonus naložbe za odkup terjatve države do družbe Provele v stečaju v višini 3891,34 evra.

Vlada se je seznanila s sklepom komisije DZ za nadzor javnih financ, s katerim jo je ta pozvala, naj ji predstavi načrte v zvezi z Novo ljubljansko banko (NLB). Pripravila je tudi odgovor, v katerem je komisiji pojasnila svoje načrte o zmanjšanju lastniškega deleža v NLB na dovoljeni ciljni lastniški delež, to je 25 odstotka plus eno delnico. Evropski komisiji je predlagala, naj se prodajni postopek začne letos in konča najkasneje do konca leta 2019, vendar pogajanja še potekajo, zato bi lahko prišlo tudi do drugačne rešitve.

Vlada se je seznanila z osnutkom programa dogodkov, ki bodo potekali v okviru prve obeležitve 20. maja, svetovnega dne čebel. Praznovanje se bo začelo 18. maja z mednarodno strokovno čebelarsko konferenco in odkritjem spominskega obeležja kranjski čebeli v Višnji Gori, dan pozneje bo na Brdu pri Kranju mednarodna ministrska konferenca o pomenu in zaščiti čebel, osrednja proslava pa bo 20. maja v Žirovnici. Vlada je ustanovila tudi medresorsko delovno skupino za pripravo in izvedbo prve obeležitve svetovnega dne čebel.

Vlada je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi sprejela dopolnitve pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Z njimi se družbi Snežnik zagotovi dovolj velike količine lesa za lastno predelavo brez morebitnih posrednikov.

Da bi lahko v gospodarski coni Otovec uredili dostopne poti in obnovili 200 metrov vodovodnega sistema, je vlada na Občino Črnomelj prenesla 15 nepremičnin v katastrski občini Talčji Vrh, ki so trenutno v upravljanju ministrstva za obrambo in v lasti države.