c S
Novela zakona o zavarovalništvu za večjo varnost potrošnikov 18.01.2018 14:53 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o zavarovalništvu, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. Ta prinaša višjo raven zaščite zavarovancev, še kakovostnejše informacije za potrošnike in boljša pravila poslovanja za zavarovalne posrednike.

Zavarovalcu bodo morali biti podatki v zvezi z zavarovanjem predstavljeni odkrito, pošteno in profesionalno v skladu z njegovimi najboljšimi interesi. Takšna bodo morala biti tudi tržna sporočila, piše v predlogu novele zakona.

Cilji direktive iz februarja 2016, ki jih s prenosom v zakon o zavarovalništvu sprejema tudi Slovenija, so uskladitev nacionalnih pravil o dostopu do zavarovalnih in pozavarovalnih produktov ter zagotovitev enake ravni varstva potrošnikov in enakih konkurenčnih pogojev za vse distributerje teh produktov.

Zavarovalnim posrednikom se bo omogočilo, da bodo v vsej EU prosto poslovali, vzpostavila se bo tudi enotna informacijska točka, ki bo omogočala dostop do registrov zavarovalnih posrednikov. V teh registrih bodo morala biti navedena imena fizičnih oseb znotraj njihove uprave. Registri bodo poleg tega vsebovali tudi podatke o državah članicah, v katerih zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik opravlja posel.

Strankam bodo vnaprej posredovane jasne informacije glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt, kot tudi glede vrste plačila, ki ga te osebe prejmejo.

Da bi preprečili primere zavajajoče prodaje, bo moral prodajo zavarovalnih produktov vedno spremljati test zahtev in potreb na podlagi informacij, pridobljenih od stranke, da bi preprečili primere zavajajoče prodaje. Tako bo lahko stranka sprejela informirano odločitev.

Zavarovalni posrednik bo moral stranki pojasniti ključne značilnosti zavarovalnih produktov, ki jih prodaja. V primeru svetovanja bo treba strankam zagotoviti tudi osebno priporočilo, ki bo pojasnjevalo, zakaj je nek produkt najustreznejši glede na njene zahteve in potrebe. Ustrezne informacije o zavarovalnem produktu, ki bodo omogočile sprejem informirane odločitve, pa bo treba stranki pred sklenitvijo pogodbe posredovati tudi pri prodaji brez svetovanja.

S predlaganimi spremembami se bodo bistveno zmanjšale razlike med nacionalnimi predpisi, ki predstavljajo ovire za začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti distribucije zavarovalnih in pozavarovalnih produktov na notranjem trgu, pravijo na finančnem ministrstvu.

Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki se bodo morali tudi stalno poklicno usposabljati, da bodo ohranili primerno raven storitev. To bo temeljilo na vsaj 15 urah poklicnega usposabljanja letno.