c S
Velenjska občina v projektu eCentral 18.01.2018 14:47 Velenje, 18. januarja (STA) - Velenjska občina se je septembra lani vključila v projekt eCentral, ki se nanaša na energetsko prenovo javnih stavb. Kot je danes na novinarski konferenci v Velenju povedala vodja projekta na občini Katerina Zajc, je namen projekta razviti rešitve za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah.

Dejala je tudi, da v projektu, ki bo potekal do leta 2021, sodeluje šest partnerjev iz Hrvaške, Madžarske, Italije in Avstrije. Zajčeva je postregla tudi s podatkom, da je vrednost projekta 2,6 milijona evrov, prispevek velenjske občine pa znaša nekaj manj kot 200.000 evrov.

Spomnila je tudi, da je v energetskem zakonu zapisana zahteva o tem, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske. Izraz "skoraj nič-energijska stavba" v omenjenem zakonu pa pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oz. zelo majhno porabo potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini objektov.

Projekt eCentral je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope. Projekt pa zasleduje direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki bo zahtevala izvedbo sanacije ali gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj nič-energijskimi standardi, ki naj bi stopili v polno veljavo leta 2019.

Ponuja podporo ključnim zainteresiranim stranem za uresničitev prednosti standarda nZEB (Nearly Zero Energy Building) za obnovo in gradnjo javnih skoraj nič-energijskih stavb.

Partnerji v projektu si prizadevajo prikazati učinkovitost različnih kombinacij inovativnih tehničnih orodij in naložbenih programov za razvoj projektov temeljite obnove stavb in dokumentov strateškega načrtovanja. Glavni rezultati projekta bodo usmerjeni na regionalne in lokalne javne organe, ki nimajo dovolj tehničnega in finančnega znanja za razvoj kompleksnih projektov energetske učinkovitosti.

Tri pilotne javne stavbe v Sveti Nedelji na Hrvaškem, Velenju in Budimpešti na Madžarskem bodo pripravljene za prenovo v skladu z nacionalnimi standardi nZEB, da bi prikazale učinkovitost najnovejših tehnologij na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, energetskega pogodbeništva in inovativnih shem financiranja.

Pilotni projekti bodo izpeljani na tri možne načine financiranja: javno-zasebno partnerstvo, energetsko pogodbeništvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb in izvedle energetske sanacije javnih objektov.

Rezultati teh pilotnih projektov bodo podali jasnejši odgovor na stroškovno optimalnost in izboljšali kakovost podatkov.

Na podlagi izvedenih pilotnih ukrepov in projektnih aktivnosti se bo razvila skupna strategija za širše izvajanje inovativnih finančnih shem v Srednji Evropi.