c S
Obalni sindikati ponovno pozivajo k rešitvi problematike IPS 18.01.2018 14:46 Koper, 18. januarja (STA) - Obalne sindikalne organizacije tudi po menjavi vodstva Luke Koper opozarjajo na problematiko delavcev IPS. Od nove uprave Luke pričakujejo, da bo te delavce zaposlila, državo in pristojne službe pa pozivajo, da preverijo poslovanje vseh podjetij IPS. V nasprotnem primeru poleg sindikalnih aktivnosti napovedujejo tudi možnost "poplave tožb".

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen, problem delavcev IPS kljub zamenjavi uprave ni rešen. Delovno inšpekcijo in Furs zato pozivajo, da natančno pregledajo poslovanje družb IPS. Ker namreč te delujejo večinoma po podobnem modelu, je po njegovem moč pričakovati podobne ugotovitve kot za družbo Encon, za katero je tudi sodišče ugotovilo, da gre za nezakonit model zaposlovanja.

Majcen poleg tega od Fursa pričakuje, da dokončno razkrinka finančne tokove nekaterih IPS in njihovih podizvajalcev, nazadnje pa od vlade in Slovenskega državnega holdinga manj iskanja izgovorov, kako teh ljudi ne zaposliti neposredno v Luki Koper. Kot je dodal Majcen, ""s stroški, ki jih ima Luka z izvajalci pristaniških storitev, bi lahko zaposlili, ne da bi se povečal strošek dela, veliko večino tistih, ki delajo v rednem delovnem času in več".

Pozivu se je pridružil tudi generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije Damjan Volf in dodal, "da je tega brutalnega socialnega dumpinga, ki se dogaja v Luki Koper, dovolj". Po njegovem prepričanju gre tu za temeljne pravice delavcev, zato ga preseneča vladna retorika, da država nima vzvodov, kako prisiliti delodajalca k odpravi nezakonitosti.

Pri tem je Volf navedel podatke o izdanih dovolilnicah za izvajalce pristaniških storitev v letu 2016, iz katerih po njegovem izhaja, da se je mesečna potreba po delavcih IPS gibala od 600 do 740 dnevnih prihodkov, maksimalni dnevni prihodi pa so se gibali med 820 in 920, minimalni pa med 250 in 430. "Tukaj ne govorimo o tem, da bi delodajalec tukaj pokrival izključno nihanje po delu, ampak tukaj govorimo o stalni potrebi po delu," je poudaril in dodal, da delavci IPS opravijo tudi "enormno količino" nadurnega dela.

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je opozoril, da se nezakonita praksa tudi zdaj nadaljuje. V zvezi s tem je izpostavil primer oglasa za delo, ki ga je objavilo podjetje iz Srbije za delo v Luki in ki ponuja plačilo po 3,3 evra na uro, zahteva pa normo 220 delovnih ur v obdobju treh tednov.

Ker tovrsten poslovni model očitno sam od sebe ne bo izginil, Lukić od pristojnih organov pričakuje simultana preverjanja domnevnih nezakonitosti pri vseh družbah IPS. V nasprotnem primeru, če bi denimo z odločbo prepovedali delovanje enega podjetja, bi te delavce enostavno zvlekli drugam.

Predsednik Sindikata pristaniških delavcev Slovenije Pavel Lokovšek je prepričan, da zaposlitev teh oseb ni stvar Luke ali sindikatov, ampak pravne države. Kot je navedel, da od 34 podjetij IPS sta le dve takšni, ki imata svoje stroje in opravljata specializirane storitve, ostalih 32 pa se ukvarja izključno s posredovanjem dela.

Po besedah Lokovška so se sicer sami delavci IPS začeli obračati nanje. Majcen pa je dodal, da so trenutno v fazi organiziranja teh delavcev. Pri tem želijo doseči neko kritično maso, nakar bodo lahko opravili določene sindikalne aktivnosti. Kot je navedel Majcen, bodo uporabili tudi pravna sredstva. Za individualne zadeve se bo moral sicer vsak delavec sam odločiti, a kot je dodal, če država ne bo ukrepala, "se lahko zgodi tudi poplava raznih tožb".