c S
Invalidi lažje do informacij javnega sektorja prek spleta 18.01.2018 14:43 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Vlada je sprejela predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva, ki od držav članic zahteva, da naredijo spletne storitve lažje dostopne za invalide in starejše. Z njim se določa ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja.

Direktivo dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je Evropski parlament sprejel jeseni 2016. Ta predvideva uvedbo skupnih standardov glede dostopnosti, ki jih bodo morale izpolnjevati spletne strani in aplikacije organov javnega sektorja, kot so upravni organi, sodišča, policija, javne bolnišnice, univerze, knjižnice idr. Spletne vsebine bodo morale biti enostavno dostopne tudi na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablice.

V skladu s tem so na ministrstvu za javno upravo pripravili predlog zakona, ki bo uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti omogočil lažji dostop do bistvenih informacij in storitev javnega sektorja ter s tem enakopravno uveljavljanje pravic in posledično večjo digitalno vključenost. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji 160.000 do 170.000 invalidov.

Cilj predloga zakona je, da se uporabnikom omogoči lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja, s tem pa lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Posledično je cilj povečati digitalno vključenost ranljivih skupin prebivalstva, piše v predlogu zakona.

Vlada pošilja predlog zakona v sprejem v DZ po rednem postopku, ko bo sprejet, pa bodo morali zavezanci ustrezno prilagoditi svoja spletišča in mobilne aplikacije. V tem smislu jim zakon nalaga izpolnjevanje tehničnih zahtev, kar bo vodilo k temu, da bodo njihova spletišča in mobilne aplikacije zaznavni, delujoči, razumljivi in robustnejši ter s tem dostopnejši.

Zavezanci so vsi državni in lokalni organi in uprave ter tudi vsi tisti, ki so zavezani k javnemu naročanju. Izjeme so vrtci, osnovne ter srednje šole in javna radiotelevizija. Svoja spletišča bo torej moralo prilagoditi vseh 212 občin in še 1150 drugih zavezancev, ocenjujejo na ministrstvu.