c S
Za slovensko poslovno točko tudi evropska sredstva 18.01.2018 13:15 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt vzpostavitve in delovanja nacionalne slovenske poslovne točke. Skupna vrednost naložbe je 11,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,6 milijona evrov.

Temeljni cilj projekta je po navedbah vladne službe vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke, ki bo nudila celovitejšo podporo poslovnim subjektov ter vsebinsko zajela tako imenovani sistem one stop shop za domače izvoznike in tuje vlagatelje.

V okviru naložbe bodo vzpostavili sistem, ki bo podjetjem nudil podporo pri mednarodnem poslovanju. Podpora bo vključevala tako informacije, predstavitve in svetovanje kot prilagojene programe mentorstva in usposabljanj s področja mednarodnega poslovanja, vse z namenom krepitve potencialov v podjetjih in povečanja njihove mednarodne konkurenčnosti.

Namen projekta je tudi povečanje usklajenosti in kakovosti ukrepov ter izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja. Pomembna je komunikacija z uporabniki ter bogatitev tako obstoječih kot uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.

S tem se bo po ocenah službe povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Aktivnosti projekta, ki ima podlago v vladnem strateškem projektu VEM - Vse na enem mestu, bo izvajala javna agencija Spirit Slovenija.