c S
Vlada potrdila protikorupcijsko novelo 18.01.2018 17:13 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagane spremembe ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes, je vlada objavila na omrežju Tumblr.

Predlog novele jasneje opredeljuje vrste in pravila postopkov Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter pravice in obveznosti sodelujočih oseb. Komisija bo kot kolegijski organ odločala o zadevah, ki jih določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval funkcionar komisije, ker bo ocenil, da zaradi svoje pomembnosti zahtevajo kolegijsko odločanje, so zapisali v vladi.

Na ta način bo komisija kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami in primeri, ki so z vidika ciljev njenega delovanja manj pomembni. Na drugi strani predlog krepi preventivno vlogo komisije z novimi pristojnostmi na področjih, kjer je lahko dodana vrednost take institucije pri omejevanju korupcije največja. Gre za identifikacijo in odpravo sistemskih korupcijskih tveganj in nasprotij interesov ter za nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev.

Predlog prav tako natančneje opredeljuje obstoječe ter določa nekatere dodatne ukrepe komisije. KPK bo med drugim lahko izvajala sistemske nadzore ter podajala predloge za razrešitev ali za uvedbo revizije.

Obveznost poročanja o lobističnih stikih novela razširja na interesne organizacije, za katere lobirajo njihovi zaposleni, zakoniti zastopniki ali izvoljeni predstavnik. Prav tako so predvidene določene poenostavitve na področju sprejemanja daril v javnem sektorju.

Obenem predlog dopolnjuje oziroma spreminja ureditev pri omejitvah poslovanja, na področju nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja. Tako določa okoliščine, v katerih lahko komisija nadzor nad premoženjskim stanjem razširi tudi na družinske člane zavezancev za prijavo premoženjskega stanja.

Ker veljavna ureditev na sistemski ravni ne nudi primerljivih meril za zagotovitev enakovredne obravnave vseh uradnih oseb, ki so v primerljivih pravnih položajih, predlog širi veljavnost nekaterih institutov zakona na uradne osebe, ki so bile do sedaj zaradi subsidiarne uporabe zakona izločene iz postopkov in pristojnosti komisije. Gre med drugim za področja nezdružljivosti, omejitve poslovanja in daril.

Prav tako pa predlog natančno opredeljuje pogoje za imenovanje članov komisije in jasno ločuje kandidacijski postopek od postopka imenovanja. Hkrati so v njem opredeljene pristojnosti predsednika republike v postopku imenovanja funkcionarjev KPK.

Vlada je predlog novele poslala v obravnavo DZ po rednem postopku.