c S
Ljubljana in Maribor z evropskimi sredstvi v razvoj urbanih inovativnih rešitev 18.01.2018 13:12 Maribor, 18. januarja (STA) - Mestni občini Ljubljana in Maribor bosta iz pobude Urban Innovative Actions (UIA) v naslednjih treh letih prejeli več kot sedem milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih bosta vložili v pilotna projekta za reševanje sodobnih urbanih izzivov. Danes sta v Mariboru druga drugi predstavili svoje načrte.

Oba projekta sodita na področje razvijanja krožnega gospodarstva v urbanih območjih - ljubljanski temelji na invazivnih rastlinah, mariborski pa na predelavi bioloških odpadkov v uporabne urbane zemljine.

"Za mesti, ki sta pregovorno na nasprotnih bregovih, je to edinstvena priložnost, da pokažeta, kaj lahko naredita skupaj," je v nagovoru sodelujočih v obeh projektih izpostavil ljubljanski podžupan Dejan Crnek. "Upam, da je to samo začetek dolgoročnega sodelovanja," je dodal mariborski podžupan Saša Pelko.

Spomnila sta, da bosta mesti z omenjenima projektoma razvili nove rešitve za pereče težave v večjih urbanih središčih, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja. Izbrana sta bila med 206 projekti, za sofinanciranje jih je bilo izbranih 16 in že to dejstvo po besedah Crnka kaže na kakovost načrtovanih rešitev.

Ljubljana je za triletni projekt Applause pridobila dobre štiri milijone evrov, Maribor pa za projekt Urban Soil 4 Food dobre tri milijone evrov.

Applause se osredotoča na raziskavo možnosti koristne uporabe sicer škodljivih tujerodnih rastlin, ki se zaenkrat le kompostirajo ali sežigajo. V okviru projekta naj bi meščanke in meščane naučili samostojnega prepoznavanja teh rastlin, med drugim s pomočjo posebne aplikacije na mobilnem telefonu. Prav tako naj bi spoznali, kako te rastline ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke.

Če ljudje tega ne želijo delati sami, jim bodo pomagali v centru ponovne uporabe ali zbirnem centru, kjer jih bodo partnerji v projektu predelali in prodali. Med drugim naj bi v novo vzpostavljeni lesni delavnici izdelovali izdelke iz lesa, v Mojstrski delavnici Vevče, ki naj bi jo odkupili, pa papir. Izbrane invazivne rastlinske vrste naj bi poskusili uporabiti tudi v druge namene, med drugim za prehrano, barvila, premaze za sončne celice ali domače pripravke proti rastlinskim škodljivcem.

Maribor se bo s projektom Urban Soil 4 Food, ki je del širšega projekta krožnega gospodarstva Wcycle, lotil predelave bioloških odpadkov v uporabne zemljine za proizvodnjo hrane, v parkih in gradbeništvu.

Poleg zmanjšanja odloženih odpadkov in izpustov toplogrednih plinov so med cilji vzpostavitev 7400 kvadratnih metrov novih urbanih vrtov za javno uporabo, ureditev urbanega sadovnjaka in vzpostavitev verige lokalnih pridelovalcev hrane. Med drugim naj bi tudi uvedli lokalno označevanje živil in ustanovili kmetijsko-živilski laboratorij. "Glavni rezultat projekta bo certificirana zemljina, ki bo varna in primerna za nadaljnjo uporabo," je pojasnil Darko Ferčej iz E-zavoda Ptuj.

Urban Innovative Actions (UIA) je pobuda EU, ki ima do leta 2020 za vlaganje v razvoj mest na voljo 372 milijonov evrov.