c S
V slovenjgraški občini za naložbe 40 odstotkov vseh odhodkov 18.01.2018 13:12 Slovenj Gradec, 18. januarja (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so v sredo potrdili proračun občine za leto 2018. Ta zajema prihodke in odhodke v višini 22,2 milijona evrov in je za skoraj desetino višji od lanskega proračuna. Občina bo za naložbe v letu 2018 namenila 40 odstotkov vseh odhodkov, največ za komunalne in cestne naložbe ter obnovo vodooskrbe.

Za naložbe v ceste, protiprašne zaščite, mostove in podobno bo slovenjgraška občina letos namenila 1,6 milijona evrov, za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini pa je v proračunu občine za letos predvidenih skoraj 1,5 milijona evrov.

Med projekte, za katere slovenjgraška občina letos namenja največ sredstev, spadajo še blok neprofitnih stanovanj Polje, za katerega letos namenja 680.000 evrov, za sanacijo vrtcev namenja 409.000 evrov, nekaj manj kot to pa za komunalno ureditev območja stanovanjske zazidave na Ozarah.

Edina koroška mestna občina letos načrtuje med drugim še vlaganja v kanalizacijo, občinska stanovanja, naložbe na Prvi osnovni šoli, obnovo dvorca Rotenturn, prostore zdravstvenega doma, s sredstvi mehanizma celostne teritorialne naložbe bo začela sanacijo degradiranega območja pri Mercatorju.

Nova postavka v proračunu je glede na zahteve civilne iniciative namenjena področju monitoringa zraka, za kar je po potrjenem proračunu po besedah slovenjgraškega župana Andreja Časa predvidenih 25.000 evrov.

V proračunu za letos je predvideno zadolževanje za naložbe v višini 870.000 evrov. Ob tem bo občina letos odplačala posojilo v višini 750.000 evrov in še za dobrih 61.000 evrov obresti. Neto zadolževanje občine za letos znaša tako okoli 125.000 evrov.