c S
Vrhovno sodišče ni ugodilo predlogu za prenos krajevne pristojnosti v zadevah Verbund 18.01.2018 08:36 Ljubljana/Slovenj Gradec, 17. januarja (STA) - Vrhovno sodišče ni ugodilo predlogu Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu za prenos zadev, v katerih je tožena stranka avstrijska družba Verbund, s slovenjgraških na mariborska sodišča. Po mnenju vrhovnega sodišča predlog ni utemeljen.

Na okrožnem in okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vodijo skupno osem zadev, v katerih je zaradi posledic poplavljanja reke Drave novembra 2012 tožena avstrijska družba Verbund, ki je upravljavec hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji. Skupni znesek zahtevanih odškodnin v vseh osmih zadevah znaša 2,7 milijona evrov.

Ker se tožbeni zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago kot tožbeni zahtevki zoper družbo Verbund, ki jih obravnavata okrožno in okrajno sodišče v Mariboru, je predsednica slovenjgraškega okrožnega sodišča Petra Čas v začetku januarja na predlog sodnikov, ki obravnavajo zadeve v Slovenj Gradcu, iz razloga ekonomičnosti postopka predlagala prenos krajevne pristojnosti iz slovenjgraških na mariborski sodišči.

A vrhovno sodišče predlogu ni ugodilo. Po mnenju vrhovnega sodišča je združitev več pravd, ki tečejo pred različnimi sodišči, izjemoma lahko razlog za delegacijo pristojnosti, vendar za takšno odločitev ne zadošča le dejstvo, da je pravna podlaga obravnavanih postopkov isti škodni dogodek. Sama delegacija pristojnosti namreč ne pomeni avtomatično, da bodo vse pravdne zadeve obravnavane skupaj. Potrebna je še združitev pravd, o kateri pa odloča zakoniti sodnik, so STA pojasnili na vrhovnem sodišču.

Da bi bil predlog za delegacijo, ki se utemeljuje s pričakovano združitvijo več zadev, utemeljen, mora biti zato že v postopku odločanja po 67. členu zakona o pravdnem postopku razumno pričakovati, da bo prišlo do združitve pravd in s tem do ugodnih učinkov, ki jih združitev prinaša. Kar pomeni, da mora predlagatelj navesti dovolj prepričljive razloge v prid združitvi zadev, če bi bilo zaradi delegacije pristojnosti zanje pristojno isto sodišče.

"Tem zahtevam predlagateljica ni zadostila, saj ni izkazala smotrnosti predlagane delegacije pristojnosti. Tehtni razlogi, ki bi na podlagi 67. člena zakona o pravdnem postopku narekovali odstop od zakonsko predvidenega sistema pristojnosti, se v opisanih okoliščinah tako ne odražajo, zato je vrhovno sodišče predlog kot neutemeljen zavrnilo," so navedli na vrhovnem sodišču.

Glede na predhodne napovedi je pričakovati, da bo zdaj predsednica slovenjgraškega okrožnega sodišča odločala o dodelitvi vseh zadev, v katerih je tožena stranka Verbund, istemu sodniku. Glede na doslej opravljene obravnave namreč te zadeve na slovenjgraških sodiščih obravnavata najmanj dve sodnici.

Na mariborskih sodiščih sicer obravnavajo največ zadev, v katerih je tožen Verbund. Na Okrožnem sodišču v Mariboru je na pravdnem oddelku 31 zadev v skupnem znesku 4,8 milijona evrov, na gospodarskem oddelku pa je v teku 11 zadev v skupnem znesku 95,1 milijona evrov. Mariborsko okrajno sodišče obravnava dve zadevi, skupni znesek zahtevanih odškodnin je dobrih 20.000 evrov.

Postopki v zvezi s temi tožbami na sodiščih v Mariboru, Slovenj Gradcu in na Ptuju v zadnjih tednih potekajo skoraj tedensko. Med drugim so se v nekaterih primerih že začeli postopki iskanja ustreznih izvedencev hidrološke stroke, ki jih za potrebe dokaznega postopka predlagajo tako Verbund kot tudi oškodovanci.