c S
Zaradi vetroloma v državnih gozdovih za posek 1,1 milijona kubičnih metrov lesa 17.01.2018 15:17 Kočevje, 17. januarja (STA) - Močan veter, ki je decembra lani prizadel različne dele države, je poškodoval drevje na polovici površine državnih gozdov. V družbi Slovenski državni gozdovi ocenjujejo, da bo treba posekati približno 1,1 milijona kubičnih metrov lesa. Kot so poudarili na novinarski konferenci v Kočevju, so bile prvotne ocene škode preskromne.

Eden prvih sanacijskih ukrepov je bilo po pojasnilih vodje službe za gozdarstvo pri Slovenskih državnih gozdovih Mihe Zupančiča odpiranje gozdnih cest, kar je omogočilo dostop v gozd, pregled poškodovanosti gozdov ter začetek sečnje in spravila poškodovanega lesa. Skupno so doslej očistili dobrih 774 kilometrov cest.

"Prvotne ocene razsežnosti obsega poškodovanih gozdov so se tako v površini prizadetih kot tudi v obsegu količine kubičnih metrov pokazale za premajhne," je poudaril Zupančič.

Intenziteta poškodovanih dreves je po posameznih področjih sicer različna. Na nekaterih območjih so poškodbe tako velike, da se je s tem v gozdu porušila njegova sestojna zgradba. Na preostali površini je intenziteta poškodovanih dreves manjša, se pa pojavljajo na večjih površinah. Okoli 80 odstotkov poškodovanih dreves je iglavcev, je pojasnil Zupančič.

Ocenjena višina poseka po njegovih besedah predstavlja skoraj letni obseg sečnje, ki je predpisan z gozdnogospodarskimi načrti. Do danes so od Zavoda za gozdove Slovenije prejeli 712 odločb za 383.695 kubičnih metrov lesne mase. Do danes so jih v izvajanje sečnje in spravila oddali 576 oziroma za 285.855 kubičnih metrov lesa.

Kot je opozoril Zupančič, so pogoji za izvajanje sečnje in spravila po vetrolomu še težji kot sicer. "Gre za dela z izredno povečano nevarnostjo," je dejal. Sanacija je zaradi tega nekoliko počasnejša in dražja, predvsem v gozdovih, ki niso dovolj odprti z gozdnimi prometnicami, in na težje dostopnih terenih.

Slovenski državni gozdovi sicer opažajo, da je izvajalcev sečnje in spravila lesa v Sloveniji premalo, da bi zagotovili posek vseh poškodovanih iglavcev do vegetacije. Glede na povečan obseg sanitarnih sečenj v preteklih letih zaradi gradacij podlubnikov poleg tega pričakujejo, da bo tudi letos precejšnji obseg sečnje vezan na ta vzrok.

Izvajanju sanacije poškodovanih gozdov so v družbi po pojasnilih njenega glavnega direktorja Zlatka Ficka prilagodili tudi ostala dela. Z omejevanjem redne sečnje usmerjajo izvajalce na področja poškodovanih gozdov, s prerazporeditvami zaposlenih znotraj družbe pa naj bi lažje organizirali delo znotraj podjetja in delo s poslovnimi partnerji.

Na pobudo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se tudi aktivno vključili v komisijo, ki bo iskala rešitve za čim hitrejšo sanacijo poškodovanih gozdov, je še pojasnil Ficko.