c S
Dobiček Slovenskih državnih gozdov lani precej nad pričakovanji 17.01.2018 14:34 Kočevje, 17. januarja (STA) - Državno podjetje Slovenski državni gozdovi je po preliminarnih podatkih lani prodalo 1,14 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov po povprečni ceni 50,10 evra na kubični meter. Pri tem je ustvarilo 17,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je 76 odstotkov več od letnega načrta. Neto donos za državo se je skoraj potrojil.

Kot je na današnji novinarski konferenci na sedežu družbe v Kočevju povedal njen direktor za finance, računovodstvo in kontroling Dejan Kaisersberger, je družba v 18 mesecih svojega obstoja ustvarila 23,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je 1,2 milijona več od zneska ustanovnega kapitala družbe.

Na to so po besedah glavnega direktorja Zlatka Ficka zelo ponosni, saj bodo tako lahko državi zgodaj vrnili ustanovni kapital.

Načrt sečnje in prodaje lesa so po preliminarnih rezultatih lani močno presegli. Načrtovane prodajne cene lesa po Kaisersbergerjevih besedah sicer niso dosegli, saj se je zaradi napada podlubnikov povečala količina slabšega lesa v prodaji, kar je neugodno vplivalo na povprečno ceno. Dosežena prodajna cena je bila lani kljub temu za več kot šest evrov na kubični meter višja kot v prejšnji ureditvi s koncesninami.

Neto donos za državo, ki predstavlja razliko med vrednostjo lesa ter stroški poseka, spravila, gojenja in investicij, je lani dosegel 35,3 milijona evrov oziroma 30,90 evra na kubični meter. V primerjavi s preteklim koncesionarskim sistemom se je skoraj potrojil.

V družbi so ob tem predstavili tudi vmesne rezultate razpisa za sklenitev dolgoročnih pogodb za prodajo okoli 670.000 kubičnih metrov lesa iz državnih gozdov. Na razpis, ki se je iztekel v ponedeljek, je po besedah vodje prodaje in logistike Jožeta Sterleta prispelo 195 ponudb, od tega dve tuji.

V torek je komisija začela z odpiranjem in analizo ponudb. Pošiljatelje nepopolnih bodo pozvali k njihovi dopolnitvi, nato pa bo komisija določila količine in vrste gozdnih lesnih sortimentov, ki pripadajo posameznemu ponudniku. Postopek bo po pričakovanjih končan v drugi polovici februarja.

V družbi je po Fickovih besedah trenutno 334 zaposlenih. Sistemizacija predvideva dodatne zaposlitve, kar pa bo še poglobilo prostorsko stisko. Sedež družbe je trenutno namreč v najeti stavbi, katere kapacitete so po Fickovih besedah že dosegli.

Tako načrtujejo novo poslovno stavbo, katere gradnja pa je odvisna od nadzornega sveta. Če bo ta vlogo potrdil, se bodo v družbi lotili nakupa zemljišča in priprave dokumentacije. Začetek gradnje je v primeru zelene luči nadzornikov predviden za jesen, izbrali pa so tudi že lokacijo, ki pa je Ficko danes še ni želel razkriti.