c S
Proračunski primanjkljaj se je v letu 2017 prepolovil 17.01.2018 14:13 Ljubljana, 17. januarja (STA) - Proračunski primanjkljaj se je lani skorajda prepolovil in je po predhodnih podatkih znašal 332,4 milijona evrov oz. 0,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Prihodki so bili za 6,1 odstotka večji kot v letu 2016, odhodki pa so porasli za 1,7 odstotka. Več denarja se je porabilo predvsem za ceste, manj pa za plačila obresti.

Prihodkov se je lani v državni proračun steklo skupaj 8,8 milijarde evrov. Od tega je bilo davčnih prihodkov 7,7 milijarde evrov oz. 6,9 odstotka več kot leta 2016, so sporočili s finančnega ministrstva.

Povečali so se prilivi od vseh pomembnejših kategorij davkov. Dohodnine je država lani pobrala 1,1 milijarde evrov, kar je 7,3 odstotka več kot leta 2016, prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb so se povečali za 27,8 odstotka na 766,2 milijona evrov, domačih davkov na blago in storitve, znotraj katerih je najpomembnejši DDV, pa se je v državni proračun steklo 5,7 milijarde evrov oz. 5,2 odstotka več.

Realizacija prejetih sredstev iz EU je bila v primerjavi z letom 2016 nižja za 17,3 odstotka in je znašala 395 milijonov evrov. Po drugi strani so se za 11,4 odstotka na 378,5 milijonov evrov zmanjšala tudi vplačila iz slovenskega v evropski proračun. Zaradi slabšega črpanja sredstev kohezijske politike s strani držav članic se je namreč znižala tudi odhodkovna stran proračuna EU za leto 2017.

Odhodki državnega proračuna, realizirani od januarja do konca decembra, so znašali 9,2 milijarde evrov. Pri tem so se izdatki za plačila obresti zmanjšali za 8,1 odstotka na 977,3 milijona evrov.

K 1,7-odstotni rasti proračunskih odhodkov v letu 2017 je največ prispevala rast investicijskih odhodkov in transferjev, predvsem iz naslova investicijskega vzdrževanja in gradnje cest. Zaradi pokrivanja izgub bolnišnic ter financiranja pripravništev in specializacij so se opazneje povečali odhodki ministrstva za zdravje, zaradi sprostitve nekaterih varčevalnih ukrepov pri plačah javnih uslužbencev pa tudi tekoči transferji v javne zavode.

Hkrati se je v okviru drugih tekočih domačih transferjev za skoraj 12 odstotkov na 1,1 milijarde evrov znižala obveznost države do Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za skoraj 63 odstotkov na 13,6 milijona evrov pa dopolnilna sredstva občinam. Iz enakega razloga kot pri tekočih transferjih v javne zavode so se povečali tudi odhodki za plače in prispevke (za štiri odstotke na 1,174 milijarde evrov).

Transferjev posameznikom in gospodinjstvom je bilo lani izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Povečanje je bilo največje pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kar je delno rezultat odprave nekaterih varčevalnih ukrepov, in pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zaradi spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Samo decembra lani je državni proračun izkazal primanjkljaj v višini 173,3 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 776,5 milijona evrov, kar je 30,8 milijona evrov manj kot v enakem obdobju leto prej, odhodkov pa je bilo za 949,8 milijona evrov oz. za 60 milijonov evrov več kot v enakem obdobju leta 2016.