c S
Banke v 11 mesecih s 397 milijonov evrov čistega dobička 17.01.2018 13:53 Ljubljana, 17. januarja (STA) - Banke v Sloveniji so v prvih 11 mesecih leta 2017 ustvarile 396,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Dobiček pred davki se je zvišal za 10,3 odstotka na 423,9 milijona evrov. Banke so neto sproščale oslabitve in rezervacije, v 11 mesecih za 36,6 milijona evrov.

Kot je danes objavila Banka Slovenije, je bruto dohodek znašal 988,5 milijona evrov, s čimer je bil za 3,7 odstotka nižji kot v enakem obdobju predlani. Pri tem so se čiste obresti znižale za 3,7 odstotka na 590,4 milijona evrov, neobrestni prihodki pa za 3,6 odstotka na 398,2 milijona evrov.

Bilančna vsota je novembra znašala 37,8 milijarde evrov in je bila za 3,1 odstotka višja kot leto prej. "Rast je novembra zopet zanihala, tokrat navzgor za eno odstotno točko, k čemur je prispeval njen soliden prirast v novembru in zmanjšanje v enakem mesecu predhodnega leta," so zapisali v centralni banki in dodali, da so se novembra lani med viri povečale predvsem vloge nefinančnih družb, med naložbami pa najbolj likvidne oblike naložb bank.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je novembra nekoliko znižala in je medletno znašala 6,6 odstotka. Po večmesečni krepitvi rasti posojil nefinančnim družbam se je ta novembra znižala na 7,8 odstotka.

Posojila gospodinjstvom so se tudi novembra povečala, vendar manj kot v prejšnjih mesecih; medletna rast je znašala 7,5 odstotka. Rast potrošniških posojil se je približala 14 odstotkov, medtem ko se je rast stanovanjskih posojil znižala na 4,8 odstotka.

Vloge nebančnega sektorja so se novembra, podobno kot oktobra, močno povečale predvsem pri nefinančnih družbah, za 12,2 odstotka. Vloge gospodinjstev so se medletno povečale za 5,9 odstotka; te vloge so v letu 2017 do novembra prispevale dve tretjini povečanja vlog nebančnega sektorja. Izrazito so se povečevale vpogledne vloge, ki so novembra predstavljale 68,5 odstotka vseh vlog nebančnega sektorja.

Nedonosne terjatve bank so se tudi novembra zmanjšale, na 2,8 milijarde evrov oz. 6,7 odstotka celotne izpostavljenosti. Delež je najvišji v nefinančnih podjetjih, 13,5 odstotka, se pa tudi tam znižuje. Prav tako se je znižal delež slabih terjatev med terjatvami do tujcev, na 7,7 odstotka. Izpostavljenost do prebivalstva se ob rasti kreditiranja povečuje, delež nedonosnih izpostavljenosti ob tem ostaja nespremenjen, triodstoten.

Dodatni kazalnik kakovosti portfelja, terjatve v zamudi nad 90 dni, so se novembra znižale na 1,5 milijarde evrov oz. na 4,4 odstotka razvrščenih terjatev bank.