c S
Partnerji zadovoljni s potekom protipoplavnega projekta Frisco1 17.01.2018 13:41 Ljubljana, 17. januarja (STA) - V Ljubljani so se danes srečali slovenski in hrvaški partnerji čezmejnega projekta Frisco1 za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih šestih rek - Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane, Drave in Mure. V prvi polovici trajanja projekta so porabili 1,3 milijona od razpoložljivih štirih milijonov evrov, uspešno sodelovanje pa daje konkretne rezultate.

Projekt Frisco1 združuje osem partnerjev s Slovenije in Hrvaške. Triletni projekt, ki se bo iztekel 10. aprila 2019, je financiran skozi program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Celoten proračun znaša nekaj več od štirih milijonov evrov, od tega jih bo 85 odstotkov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt pokriva negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Tako naj bi med drugim prinesel izboljšane baze podatkov, čezmejno usklajene študije ter karte poplavne nevarnosti in ogroženosti, boljše hidrološko hidravlične modele ter izboljšan model napovedovanja poplav.

V okviru Frisca1 nadgrajujejo tudi sistem zgodnjega opozarjanja - tako prognostičnega kot opozorilnega alarmnega sistema - ter osveščajo javnost o vprašanju poplavne ogroženosti. V okviru projekta oblikujejo tudi projektno dokumentacijo za kasnejše gradbene projekte, ki bodo stvar projekta Frisco2.

V prvi polovici projekta je bila finančna realizacija pri okoli 1,3 milijona evrov, je povedal Luka Štravs z ministrstva za okolje in prostor. Med drugim je poudaril, da so in bodo vse študije, karte in drugi rezultati projekta javno dostopni vsem zainteresiranim.

Za prebivalce naselij na bregovih rek pa je še pomembneje, da je bil konec lanskega decembra že potrjen prvi gradbeni projekt za izboljšanje protipoplavne zaščite. Gre za strateški projekt Frisco 2.1, ki se nanaša na nadgradnjo pregrade Vonarje in je vreden 1,7 milijona evrov.

V okviru projekta Frisco2 ostaja še okoli šest milijonov evrov, je pojasnil Štravs. Partnerji trenutno intenzivno pripravljajo projekta na Muri in na Dravi - v okviru prvega naj bi zgradili visokovodna nasipa Sv. Martin na Muri ter Benica, drugi pa predvideva visokovodni nasip Otok Virje ter odpiranje rokava Mala vas. Obenem na obeh straneh meje še usklajujejo zadnji projekt, ki naj bi ga izvedli na Kolpi.

S Friscom je zadovoljna tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. "Vsako sodelovanje s sosednjimi državami na področju voda je izrednega pomena. Že dolga leta se izvajajo ukrepi na Savi, izkušnje iz preteklih obdobij pa so pokazale, da v kolikor želimo resnično prispevati k zmanjšanju poplavne ogroženosti rek, ki mejijo na sosednje države, mora biti tudi sodelovanje skupno," je poudarila.

V začetku projekta Frisco1 je bilo treba premagati številne prepreke, na primer različno organizacijsko strukturo v obeh državah, je spomnila. Velikega pomena je učenje strokovnjakov o dobrih praksah z obeh strani meje, ker je finančnih sredstev kar nekaj, pa bo mogoče izvesti tudi več gradbenih projektov, ki bodo izboljšali poplavno varnost rek, je dodala.

S Friscom je zadovoljen tudi župan ene poplavno bolj ogroženih občin, Občine Podčetrtek Peter Misja. "Frisco1 in Frisco2 nam izredno veliko pomenita," je poudaril in izpostavil projekt Vonarje, ki naj bi ga sčasoma nagradili v veliki turistični projekt. Zagotovil je sicer, da je na področju protipoplavnih ukrepov sodelovanje slovenskih in hrvaških občin že vsa leta izredno dobro, zadovoljen pa je tudi z delom države. "Pravzaprav v redko katerem projektu tako dobro sodelujemo s tako številnimi državnimi institucijami," je bil zadovoljen.