c S
Družba Mlino 77,6-odstotna lastnica Mlinotesta 17.01.2018 10:56 Ajdovščina, 17. januarja (STA) - Ajdovska družba Mlino je od svoje odvisne družbe Vipa Holding v likvidaciji odkupila 1.156.840 delnic Mlinotesta, kar predstavlja dobrih 39 odstotkov vseh. S tem je lastniški delež v Mlinotestu povečala na 2.669.262 delnic in ima 77,55 odstotka glasovalnih pravic, so iz Mlinotesta sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Družba Mlino je v lasti vodilnih zaposlenih v Mlinotestu, ustanovljena pa je bila v začetku leta 2014 z namenom nakupa Mlinotestovih delnic.

Odvisna družba Vipa Holding v likvidaciji, v kateri ima Mlino 86,44-odstotni delež, po odsvojitvi ni več imetnica delnic Mlinotesta in posledično nima več glasovalnih pravic.

Sredi lanskega decembra je Mlino pridobil tudi 6,2-odstotni delež, ki ga je leta 2015 kupila Občina Ajdovščina. Za prodajo, s katero je iztržila 1,015 milijona evrov, se je občina odločila, ker je ocenila, da Mlinotestu potem, ko je Mlino povečal delež nad kontrolnega oz. nad 25 odstotkov, ne grozi več sovražni prevzem.

Mlinotest je lansko pomlad praznoval 150-letnico obstoja, leto 2017 pa sklenil se še višjimi prihodki kot leto prej, ko jih je bilo za 57,5 milijona evrov.