c S
Inšpektorji nad ustreznost vgrajevanja gradbenih proizvodov 16.01.2018 14:47 Ljubljana, 16. januarja (STA) - Gradbena inšpekcija je lani v okviru 394 inšpekcijskih pregledov pregledala 594 gradbenih proizvodov. Inšpektorji so ugotovili 52 administrativnih nepravilnosti ter zabeležili 10 prekrškovnih postopkov, v katerih so izdali eno prekrškovno opozorilo, za 21 proizvodov izdali odločbo z opominom, za tri pa odločbe o prekršku.

Kot so danes sporočili iz ministrstva za okolje in prostor, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor pregledovali stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov. Preverjali so večja gradbišča s poudarkom na posameznih proizvodih, kot so AB prefabricirani elementi, leseni nosilni elementi in zidaki.

V nadzoru so se osredotočili na to, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti v skladu z zakonom o graditvi objektov.

Štiri primere, ko proizvod ni bil dan na trg v skladu z zakonom in nepravilnosti niso bile odpravljene, so inšpektorji odstopili tržni inšpekciji, ki je pristojna za nadzor nad dajanjem proizvodov na trg proizvodov, so navedli.

Kot najbolj izstopajočo in ponavljajočo nepravilnost so izpostavili to, da rezan les ni certificiran in se zanj ne izdaja izjava o lastnostih. V določenih primerih pa zahtevane lastnosti proizvoda v dokumentaciji projekt za izvedbo ali niso bile opredeljene ali so bile slabo opredeljene, so dodali.