c S
S prihodnjim tednom novosti za bolnike in izvajalce na področju čakalnih dob in seznamov 16.01.2018 14:17 Ljubljana, 16. januarja (STA) - V nedeljo se bosta začela uporabljati novela > zakona o pacientovih pravicah in pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, ki za bolnike in izvajalce prinašata več novosti, zlasti na področju urejanja čakalnih dob in seznamov. Po novem bo na napotnicah stopnja nujnosti zelo hitro, izvajalci bodo morali prečiščevati čakalne sezname.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je na današnji novinarski konferenci opozorila, da morajo bolniki, ki imajo še neizkoriščene napotnice s stopnjo nujnosti hitro ali redno oz. delovne naloge z datumom pred 7. januarjem, te napotnice predložiti izvajalcem oz. jih izkoristiti do 21. januarja, sicer napotnica oz. nalog ne bo več veljaven.

Zdravniki bodo z začetkom prihodnjega tedna lahko napotovali tudi s stopnjo nujnosti zelo hitro. Ta napotnica se bo uporabljala tudi pri sumu na maligno obolenje, dopustni čas čakanja pa bo 14 dni. Sicer pa ostajajo napotnice s stopnjo nujnosti nujno, hitro in redno, pri katerih se uporabljajo do sedaj veljavne najdaljše dopustne čakalne dobe.

Po novem bodo morali bolniki skrbno spremljati datum napotnic. Napotnice s stopnjo nujnosti redno bodo lahko izkoristili še naslednji dan po tistem, ko jo bo izdal zdravnik, s stopnjo zelo hitro še pet dni ter s stopnjo hitro in redno 14 dni. Če se v tem času ne bodo naročili, napotnica ne bo več veljavna, je povedala Medvedova.

Izvajalci bomo morali svoje delo organizirati tako, da bolnik ne bo čakal v čakalnici dlje od 30 minut od dogovorjenega termina. To ne bo veljalo za tiste, ki niso naročeni ali pa so zamudili.

Izvajalci bodo lahko po novem s čakalnih seznamov črtali tiste bolnike, ki čakajo na operativni poseg, pa bodisi niso zmožni zanj bodisi ga zaenkrat ne želijo opraviti. Tako naj bi prišli do realnih čakalnih dob.

A po opozorilih Katarine Kralj z ministrstva za zdravje, bodo imeli izvajalci v ponedeljek šele možnost za črtanje takih bolnikov, prečiščenih seznamov pa še nekaj časa ni pričakovati.

Kot je dodal direktor Splošne bolnišnice Izola, kjer so razvili poseben lasten sistem za urejanje in krajšanje čakalnih vrst, Radivoj Nardin, bodo lahko to opravili kvečjemu do poletja, saj morajo prej pregledati vso dokumentacijo čakajočih in jih po potrebi tudi poklicati. "S tem se ne more ukvarjati 1000 ljudi, ampak gre za specializiran kader. V tujini, denimo Španiji, imajo podjetje, ki skrbi za naročanje v 10 bolnišnicah," je dodal.

Če se bo bolnik želel uvrstiti na čakalni seznam, pri čemer bi čakal nad dopustno čakalno dobo, mu bo moral izvajalec pojasniti, pri katerih izvajalcih lahko pride na vrsto v okviru dopustne čakalne dobe. Če to ne bo mogoče pri nobenem izvajalcu v Sloveniji, potem bo moral bolnika obvestiti o možnostih čezmejnega zdravstvenega varstva.

Bolnik se bo lahko le enkrat opravičil, da ne bo prišel na poseg ali pregled, če za to ne bo imel objektivnega razloga. To bo lahko storil najpozneje 10 dni pred terminom, sicer se ga bo črtalo s čakalnega seznama, napotnica pa bo neveljavna. Ponovno se bo lahko na čakalni seznam pri istem izvajalcu na isto storitev uvrstil po treh mesecih.

Po drugi strani pa bo izvajalec moral vsaj 10 dni pred terminom z bolnikom vzpostaviti kontakt prek telefona ali elektronske pošte. S tem bo opozoril na načrtovano storitev in tudi na posledice, ki čakajo bolnika, če bo neupravičeno izostal.

Pooblaščena oseba za čakalne sezname bo morala vsaj dvakrat na leto pri bolnikih, ki čakajo na storitev dlje od enega leta, preveriti, ali imajo še interes za storitev.

Izvajalec bo moral v petih dneh po prejemu napotnice bolnika uvrstiti na čakalni seznam, je dodala pomočnica generalnega sekretarja na ministrstvu Mateja Radej Bizjak. Izvajalci na sekundarni zdravstveni ravni, ki imajo več kot 10 enot, bodo morali imeti enotno točko za telefonsko in osebno naročanje. Takšno točko bodo morali imeti tudi posamezne klinike in inštituti.

Pri naročanju na operativni poseg ali na storitev s čakalno dobo, daljšo od štirih mesecev, bo bolnik dobil okvirni termin. To pomeni, da bo za ambulantni pregled dobil mesec, ko bo obravnavan, za operacijo pa obdobje treh mesecev. Za vse ostale storitve bo bolnik prejel točni datum z uro termina.

Ko bo izvajalec prejel napotnico bolnika bo lahko v okviru triaže spremenil stopnjo nujnosti obravnave, o tem pa bo moral obvestiti napotnega zdravnika in bolnika. Če pa bodo v okviru triaže ugotovili, da ne obstaja indikacija za poseg, bodo vrnili napotnico napotnemu zdravniku in o tem obvestili bolnika.

Če se bo termin za določeno storitev sprostil, bo izvajalec najprej povabil k storitvi bolnika, ki je že prej odpovedal storitev oz. se je opravičil. Če takega bolnika ne bo na seznamu, bodo k storitvi povabili prvega naslednjega v okviru eNaročanja.

Izvajalec storitve bo moral bolniku izdati izvid takoj po storitvi oz. najpozneje v sedmih dneh. Ob sumu na rakavo obolenje bodo morali izdati izvid takoj.