c S
Sindikati za petek povabljeni k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor 16.01.2018 15:25 Ljubljana, 16. januarja (STA) - Ministrstvo za javno upravo je sindikate javnega sektorja za petek povabilo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. Namero za podpis je sicer izrazilo sedem od 42 reprezentativnih sindikatov, za uveljavitev pa je zahtevan kvorum.

Zato si običajno v pogajanjih prizadevajo doseči soglasje večine sindikatov. A obstaja še en možen kvorum, doslej uporabljen le v enem primeru, kjer zadostuje soglasje sindikatov, ki številčno ne predstavljajo večine, a skupaj zastopajo vsaj 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju iz vsaj štirih dejavnosti.

Omenjeni aneks, ki določa odpravo anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest nad 26. plačnim razredom, je vlada konec lanskega leta sindikatom ponudila v podpis, čeprav v pogajanjih s sindikalnima pogajalskima skupinama o njem ni dosegla dogovora.

V roku, ki se je iztekel v petek, so ministrstvo o tem, da nameravajo podpisati aneks, obvestili Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, Sindikat delavcev v pravosodju, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze in SI-JUS Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Kot je za STA v ponedeljek pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, so sindikate za petek povabili k podpisu, nato pa bodo preverili, ali je dosežen kvorum. Če bo kvorum dosežen, bo lahko aneks h kolektivni pogodbi uveljavljen. Če ne bo, bodo ugotovili, da je bil ta drugi del pogajanj o odpravi plačnih anomalij neuspešen.

Minister je ob tem spomnil, da so najprej začeli pogajanja o odpravi plačnih anomalij skupaj, jih na predlog sindikatov razdelili na dva dela, zaključili do 26. plačnega razreda in nadaljevali za tiste nad 26. plačnim razredom ter poskušali doseči kvorum sindikatov. Nazadnje so se odločili preveriti še podporo posameznih sindikatov, kar zdaj zaključujejo v petek.

Po vsem tem po njegovih besedah res lahko ugotovijo, da so izčrpali vse možnosti za uspešen zaključek pogajanj in se premaknejo naprej, na naslednjo točko, ki je primerljivost z zdravniki. A verjetno bodo v okviru teh pogajanj morali upoštevati tudi siceršnjo primerljivost, predvideva minister.

Vladna ponudba za odpravo vseh anomalij nad 26. plačnim razredom je 8,4 milijona evrov. Morebitna uveljavitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor pa bi v nadaljevanju odprla možnost, da pride tudi do podpisa aneksov h kolektivnim pogodbam v posameznih dejavnostih, zlasti tistih, pri katerih je v pogajalskem procesu že prišlo do vsebinske uskladitve oziroma njihovega parafiranja.